Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář/Sanitářka

Aktuálně akreditovaný kvalifokační kurz Sanitář/Sanitářka není spuštěn, termín dalšího kurzu bude oznámen minimálně měsíc před jeho spuštěním.

 

SANITÁŘ/SANITÁŘKA

Pracovní uplatnění absolventa:

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, laboratorní, lékárenské péče a péče na autoptickém oddělení.

Podmínky přijetí do kurzu:

  • ukončené základní vzdělání;
  • dovršení věku 18 let;
  • dobrý zdravotní stav.

Posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný lékař, u něhož je budoucí sanitář registrován jako u svého ošetřujícího lékaře. Uchazeč musí být očkován proti hepatitidě typu B, nejpozději po zahájení kurzu (pokud by praktický lékař proočkování odmítal, tak se individuálně spojte s organizátorem kurzu).

Hodinová dotace kvalifikačního kurzu je 180 vyučovacích hodin. Teoretická výuka 100 a praktická část 80 vyučovacích hodin (předběžná doba trvání jsou 3 měsíce, u pracujících zájemců je zapotřebí počítat s 10 dny dovolené na praktickou výuku). Výuka bude realizovaná v přednáškovém sále Nemocnice Přerov a odborná praxe na lůžkových odděleních a ambulantních provozech nemocnice.

Na základě absolvování kurzu, vykonáním praktické a teoretické zkoušky před zkušební komisí, obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře s neomezenou platností.

Po úspěšném absolvování kurzu je možnost nástupu do zaměstnání.

Místo konání kurzu:

  • Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov. Výuka bude probíhat jednou až dvakrát týdně v přednáškovém sále Nemocnice Přerov.

Cena kurzu:

  • bude upřesněna (platba až po uzavření přihlášek, budete vyzváni).

Zahájení kurzu:

  • bude včas upřesněno

Přihlášení do kurzu:

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku možno doručit osobně do kanceláře Bc. Bronislavy Budínová (v její nepřítomnosti na personální oddělení nemocnice) nebo zaslat poštou na adresu: Bc. Bronislava Budínová, Dvořákova 75, 751 52 Přerov.

Bližší informace:

  • Bc. Bronislava Budínová, hlavní sestra, 581 271 211, e-mail: bronislava.budinova@npr.agel.cz