Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kontakty

Vjezdový systém a systém stání

27. září 2011 spustila Nemocnice Přerov nový režim pohybu vozidel a stání v areálu nemocnice, který má umožnit pacientům, rodinným příslušníkům a návštěvníkům naší nemocnice lepší dostupnost požadovaného oddělení. Za stání delší než dvacet minut se bude platit.Vjezdový režim a režim stání:

  • Pacientům a návštěvám je určen výhradně vjezd do areálu nemocnice bránou č. 1 "Hlavní vjezd", kde si vyzvednou lístek z turniketu a při výjezdu branou č. 3 "Výjezd z areálu u porodnice" zaplatí za stání v areálu nemocnice (poplatky viz níže) v automatické pokladně umístněné naproti porodnici, která vystaví po zaplacení výjezdový lístek. Tento výjezdový lístek přiloží k čidlu závory, která se poté otevře pro výjezd.
  • Po obdržení Výjezdového lístku z pokladny musí vozidlo opustit areál nemocnice do 15 minut, po uplynutí této lhůty je Výjezdový lístek neplatný.
  • V celém areálu nemocnice je stání povoleno pouze na místech označených dopravními značkami jako parkoviště.
  • Řidiči všech vozidel jsou povinni stát v areálu nemocnice jen na nezbytně nutnou dobu (naložení a vyložení osob nebo materiálu, dobu služebního jednání, trvání směny atd.) a po dobu stání a při pohybu po areálu jsou povinni dodržovat režim stanovený Provozním řádem a dopravními značkami.
  • Vjede-li řidič s motorovým vozidlem do areálu nemocnice a nenalezne již volné místo, je povinen opustit areál nemocnice a zaparkovat vozidlo mimo areál nemocnice.

Ceník parkovného