Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Ušní, nosní a krční oddělení

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

 • 24 standardních lůžek (v Nemocnici Prostějov)

O oddělení:

Otorhinolaryngologie, nebo-li ušní – nosní – krční lékařství a chirurgie hlavy a krku, jak zní oficiální název oboru, vznikla jako samostatný medicínský obor na konci minulého století. Jednou z prvních okresních nemocnic na Moravě, kde bylo ORL oddělení založeno, byla právě přerovská nemocnice. Velkou zásluhu na vzniku oddělení měl první primář MUDr. Ladislav Pokluda. Oddělení založil v roce 1946 a vedl jej až do roku 1975. Prakticky z ničeho vybudoval na tehdejší dobu moderní oddělení a etabloval obor v regionu. Od roku 1975 do roku 1989 byl ve funkci primáře oddělení MUDr. Lubomír Jochman. Tato výrazná osobnost, člen kolegia krajského odborníka, vychoval za svého působení řadu otorinolaryngologů, kteří dodnes působí v našem oboru. Zavedl do praxe mnoho nových moderních vyšetřovacích a především operačních metod. Od roku 1989 do roku 2002 vedl oddělení primář MUDr. Jiří Kunetka. Od roku 2002 vedl oddělení MUDr. Viktor Jelínek.

Od roku 2011 se lůžková kapacita ORL oddělení Nemocnice Přerov přesunuje v rámci SMN a.s. do Nemocnice Prostějov, kde se otevřelo zcela nově zrekonstruované a vybavené ORL oddělení s kapacitou 24 lůžek. Primářem tohoto oddělení je jmenovaný MUDr.Pavel Navrátil.

Na lůžkovém oddělení v Prostějově je poskytována nepřetržitě pohotovostní služba ORL, pro spádovou oblast okresu Prostějov, Přerov i ostatní oblasti severní Moravy.

Rozsah činnosti ORL (ušní/nosní/krční) v Nemocnici Přerov

 • Diagnostika a ošetření ambulantních dětských i dospělých ORL pacientů (v případě potřeby hospitalizace dospělých pacientů na ORL oddělení Nemocnice Prostějov)
 • U dětských pacientů možnost hospitalizace na dětském oddělení Nemocnice Přerov
 • Operativa dětských pacientů - adenotomie
 • Audiometrická vyšetření, tympanometrická vyšetření
 • Otomikroskopické vyšetření
 • Vyšetření otoakustických emisí v rámci screeningu poruchy sluchu novorozenců narozených v Přerově, u starších dětí v případě indikace
 • Discize podjazykové uzdičky v případě indikace dětským lékařem nebo logopedem
 • Nastřelování náušnic - hradí pacient
 • Drobné chirurgické zákroky včetně zákroků estetické chirurgie (např. odstraňování znamének, kožních výrůstků a bradavic, korekce jizev)
 • Poradna pro indikaci sluchadel
 • Vyloučení fokusů před kardiochirurgickými a ortopedickými výkony
 • Vyšetření fokusů v dětském věku (např. adenoidní vegetace)
 • Inhalační a instilační léčba při poruchách hlasu
 • Infuzní vasodilatační léčba ušního tinnitu a nedoslýchavosti (ve spolupráci s ambulancí léčby bolesti)
 • Dispenzární péče rizikových pacientů
 • Preventivní vyšetření osob s expozicí hluku – hradí pacient