Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Ušní, nosní a krční oddělení

O oddělení:

Otorhinolaryngologie, nebo-li ušní – nosní – krční lékařství a chirurgie hlavy a krku, jak zní oficiální název oboru, vznikla jako samostatný medicínský obor na konci minulého století. Jednou z prvních okresních nemocnic na Moravě, kde bylo ORL oddělení založeno, byla právě Nemocnice AGEL Přerov. Velkou zásluhu na vzniku oddělení měl první primář MUDr. Ladislav Pokluda. Oddělení založil v roce 1946 a vedl jej až do roku 1975. Prakticky z ničeho vybudoval na tehdejší dobu moderní oddělení a etabloval obor v regionu. Od roku 1975 do roku 1989 byl ve funkci primáře oddělení MUDr. Lubomír Jochman. Tato výrazná osobnost, člen kolegia krajského odborníka, vychoval za svého působení řadu otorinolaryngologů, kteří dodnes působí v našem oboru. Zavedl do praxe mnoho nových moderních vyšetřovacích a především operačních metod. Od roku 1989 do roku 2002 vedl oddělení primář MUDr. Jiří Kunetka. Od roku 2002 vedl oddělení MUDr. Viktor Jelínek.

Rozsah činnosti ORL (ušní/nosní/krční) v Nemocnici AGEL Přerov

 • Diagnostika a ošetření ambulantních dětských i dospělých ORL pacientů
 • U dětských pacientů možnost hospitalizace na dětském oddělení Nemocnice Přerov
 • Operativa dětských pacientů - adenotomie
 • Audiometrická vyšetření, tympanometrická vyšetření
 • Otomikroskopické vyšetření
 • Vyšetření otoakustických emisí v rámci screeningu poruchy sluchu novorozenců narozených v Přerově, u starších dětí v případě indikace
 • Discize podjazykové uzdičky v případě indikace dětským lékařem nebo logopedem
 • Nastřelování náušnic - hradí pacient
 • Drobné chirurgické zákroky včetně zákroků estetické chirurgie (např. odstraňování znamének, kožních výrůstků a bradavic, korekce jizev)
 • Poradna pro indikaci sluchadel
 • Vyloučení fokusů před kardiochirurgickými a ortopedickými výkony
 • Vyšetření fokusů v dětském věku (např. adenoidní vegetace)
 • Inhalační a instilační léčba při poruchách hlasu
 • Infuzní vasodilatační léčba ušního tinnitu a nedoslýchavosti (ve spolupráci s ambulancí léčby bolesti)
 • Dispenzární péče rizikových pacientů
 • Preventivní vyšetření osob s expozicí hluku – hradí pacient