Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA

MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA

Primář Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace

tomas.kocourek@smn.agel.cz

Přerovský rodák, absolvent místního Gymnázia Jakuba Škody. Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2008), Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (2013) a Academy of Healthcare Management (2017). Po absolvování lékařské fakulty pracoval v Traumacentru Fakultní nemocnice Brno, od 1. 10. 2009 pracuje na Ortopedicko-traumatologickém oddělení Nemocnice Přerov. V roce 2015 složil atestaci z oboru úrazová chirurgie a následně získal licenci ČLK z urgentní medicíny, od téhož roku je externím lékařem Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. V roce 2016 složil atestaci z oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu, je držitelem primářské licence ČLK pro obor úrazová chirurgie (2016) a primářské licence ČLK pro obor ortopedie a traumatologie pohybového aparátu (2018). Je členem České společnosti pro ortopedii a traumatologii, České společnosti pro úrazovou chirurgii, Česká společnosti chirurgie ruky, České chirurgické společnosti a České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Od 1. 9. 2017 je jmenován primářem Centrálních operačních sálů Nemocnice Přerov. V komunálních volbách 2018 byl zvolen zastupitelem Statutárního města Přerova.