Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

MUDr. Mgr. Vladimír Boháč, MHA

MUDr. Mgr. Vladimír Boháč, MHA

Primář gynekologicko-porodnického oddělení

581 271 180
vladimir.bohac@npr.agel.cz

Rodák z Považské Bystřice, kde absolvoval místní gymnázium. Studium na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině zakončil promocí v roce 2009. Během studia se zúčastnil stáží IFMSA na klinikách gynekologie a porodnictví na Semmelweisově univerzitě v Budapešti a v Univerzitní nemocnici v Helsinkách, oddělení patologie Univerzitní nemocnice v Ioannině a na chirurgickém oddělení nemocnice v německém Wickede-Wimbernu. Jeden semestr studia absolvoval v rámci projektu Erasmus na univerzitě v Padově.

V oboru gynekologie a porodnictví atestoval v roce 2014. V roce 2015 získal magisterský titul v oboru veřejné zdravotnictví na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě a titul MHA na University of Scranton USA.

Svoji praxi zahájil na gynekologicko-porodnickém oddělní nemocnice v Považské Bystřici. Od roku 2012 pracuje na zdejším gynekologicko-porodnickém oddělení, v letech 2016-2017 zastával funkci zástupce primáře, primariát převzal od roku 2018.