Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kontakty

Telefonní seznam

OBSAH

Vedení a administrativa

Oddělení a ambulance

Cizí organizace


Vedení a administrativa

Informace, spojovatelka

Jméno Telefon E-mail
spojovatelka

581 271 111

 
vrátnice nemocnice 581 271 250  

Ředitelství Nemocnice Přerov

Jméno Telefon E-mail
Místopředseda představenstva Středomoravské nemocniční a.s. - MUDr. Jiří Ševčík 581 271 222 jiri.sevcik@smn.agel.cz
Hlavní sestra - Bc. Bronislava Budínová 581 271 211 bronislava.budinova@npr.agel.cz
Sekretariát 581 271 222 danuse.kleinova@npr.agel.cz
Manažer kvality - Mgr. Vladimíra Vávrová 581 271 266 vladimira.vavrova@npr.agel.cz

Útvar ekonomického ředitele

Oddělení ekonomické

Jméno Telefon E-mail
Ekonomický ředitel - Ing. Jiří Drábek 582 315 735 jiri.drabek@npv.agel.cz
Vedoucí ekonomického odd.    
Ekonom - Ing. Hana Kováčová 582 315 861  
Ekonom - David Knop 582 315 865  
Vedoucí odd. zdravotních pojišťoven - Ing. Lenka Klementová 582 315 738 lenka.klementova@npv.agel.cz
Hlavní účetní - Ing. Richard Pražák 582 315 748 richard.prazak@npv.agel.cz
Pokladna, podatelna 581 271 242  

Útvar hlavního správce

Jméno Telefon E-mail
Správce nemocnice - Ing. Pavel Špunar 581 271 236 pavel.spunar@npr.agel.cz
Vedoucí zdravotechnik 581 271 608  
Kotelna - nepřetržitá služba 581 271 105  
Vedoucí stravovacího provozu 581 271 139 jirina.poppova@npr.agel.cz

Útvar hlavního personalisty

Jméno Telefon E-mail
Personální oddělení, volná pracovní místa - Renata Zvoníčková 581 271 214 renata.zvonickova@npr.agel.cz

Útvar hlavního informatika

Jméno Telefon E-mail
Denní manažer IT provozu 581 271 202  

Odborové organizace

Jméno Telefon E-mail
Odborový svaz (st, čt) - Božena Ševčíková 581 271 653  
Zdeněk Sovík 581 271 653  

Oddělení a ambulance

Ambulance klinické onkologie

Jméno Telefon E-mail
Lékař 581 271 513  
Sestra 581 271 512  
Ambulance    

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Jméno Telefon E-mail
MUDr. Zdeněk Plhal - Primář 581 271 305 zdenek.plhal@npr.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Martina Janotová 581 271 501  
Vrchní sestra - Bc. Helena Řihošková 581 271 306  
Informace – dlouhodobá jednotka intenzivní péče 581 271 501, 502  
Informace - ARO 581 271 301, 302  
Anesteziologická ambulance    
Ambulance léčby chronické bolesti    

Centrální operační sály a Centrální sterilizace

Jméno Telefon E-mail
Vedoucí lékař - MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek   tomas.kocourek@smn.agel.cz
Pracovna vrchní sestry - Bc. Ivana Hadwigerová 581 271 286 ivana.hadwigerova@npr.agel.cz
Pohotovostní služba sálová 581 271 407  
Denní místnost I. a II. 581 271 100  
Denní dokumentační místnost III., IV. a V. 581 271 162  
Oční operační sál 581 271 439  

Dětské oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Milan Blaštík 581 271 470 milan.blastik@npr.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Jaroslav Bouchal 581 271 474  
Vrchní sestra - Jana Fialová 581 271 472 jana.fialova@npr.agel.cz
Dětské oddělení - lůžková část 581 271 464  
Dětské oddělení - JIP 581 271 466  
Novorozenecké oddělení 581 271 190  
Informace, objednání 581 271 464 , 581 271 460  
Ambulance LSPP 581 271 462  

Domácí péče

Jméno Telefon E-mail
Vedoucí - Mgr. Zuzana Krčková 581 271 211  
Domácí ošetřovatelská péče - Renata Dvorská 581 271 223  

Gynekologicko - porodnické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Jarmila Repovská 581 271 180 jarmila.repovska@npr.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Ján Novota 581 271 180 jan.novota@npr.agel.cz
Vrchní sestra - Bc. Radmila Šimoníková 581 271 176 radmila.simonikova@npr.agel.cz
Přijímací kancelář 581 271 170  
Oddělení gynekologie 581 271 176  
Porodnice – oddělení šestinedělí 581 271 183  
Porodní sály 581 271 187  
Ambulance oddělení    

Hemodialýza a nefrologická ambulance

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Pavel Hejduk 581 271 683 pavel.hejduk@npr.agel.cz
Vrchní sester - Mgr. Jarmila Pfeilerová 581 271 657 jarmila.pfeilerova@npr.agel.cz
Informace 581 271 683  
Nefrologická ambulance 581 271 655  

Hematologicko-transfúzní oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Štefan Repovský 581 271 352 stefan.repovsky@npr.agel.cz
Vyšetřovna lékaře 581 271 352  
Evidence dárců krve 581 271 103  
Odběr vzorků 581 271 108  
Odběrový sál 581 271 123  
Hematologická ambulance - sestra 581 271 322  
Hematologická ambulance - lékař 581 271 122  
Lékařský pokoj 581 271 348  

Úsek hematologie a krevní banky OLM

Jméno Telefon E-mail
Primář MUDr. Michaela Černá   michaela.cerna@npr.agel.cz
Vedoucí laborantka - Bc. Lenka Güntherová 581 271 309  
VŠ analytik - Mgr. Jana Řezníčková 581 271 348  
Pohotovostní služba (přenosný telefon) 581 271 349  
Imunohematologická laboratoř 581 271 349  
Hematologická laboratoř 581 271 351  
Koagulační laboratoř 581 271 346  
Denní místnost 581 271 350  

Chirurgické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Alojz Haninec 581 271 401 alojz.haninec@npr.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Marcel Charvot 581 271 402  
Vrchní sestra - Dalibor Valoušek DiS.,  581 271 405 dalibor.valousek@npr.agel.cz
Pohotovost pro dospělé 581 271 620  
Informace 581 271 403  
Chirurgie - odd. A 581 271 457  
Chirurgie - odd. B 581 271 422  
Chirurgie - odd. E 581 271 663  
Chirurgie - JIP 581 271 433  
Ambulance oddělení    

Interní oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - doc. MUDr. Dan Marek 581 271 363 dan.marek@npr.agel.cz
Vrchní sestra - Bc. Karolína Caletková 581 271 362 karolina.caletkova@npr.agel.cz
Informace, objednání 581 271 368, 363  
Lůžková část Interna I (sestra) 581 271 380  
Lůžková část Interna I (lékař) 581 271 379, 378  
Lůžková část Interna II (sestra) 581 271 377  
Lůžková část Interna II (lékař) 581 271 275, 375  
JIPIO 581 271 374  
Ambulance interního oddělení    

Kožní ambulance

Jméno Telefon E-mail
Informace, objednání 581 271 341  
Ambulance oddělení 581 271 339  

Léčebna dlouhodobě nemocných

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Alena Malátková 581 271 390 alena.malatkova@npr.agel.cz
Vrchní sestra - Mgr. Ivana Dvořáková 581 271 394 ivana.dvorakova@npr.agel.cz
Dokumentační pracovnice 581 271 395  
LDN oddělení A 581 271 396  
LDN oddělení B 581 271 386  
LDN oddělení C 581 271 658  
Sociální sestra - Liběna Václavíková 581 271 677  

Neurologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primářka - MUDr. Elena Švamberková 581 271 317  
Zástupce primáře - MUDr. Eva Peštuková   eva.pestukova@npr.agel.cz
Vrchní sestra - Mgr. Alena Caletková 581 271 511 alena.caletkova@npr.agel.cz
Informace – lůžkové oddělení (pracovna sester) 581 271 311  
Informace – neurologická JIP 581 271 333  
Ambulance oddělení 581 271 318  

Oční oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primářka - MUDr. Monika Daňková 581 271 440 monika.dankova@npr.agel.cz
Vrchní sestra - Mgr. Petra Mederová 581 271 443 petra.mederova@npr.agel.cz
Recepce 581 271 437 ocni@npr.agel.cz
Ambulance všeobecná 581 271 438  

Oddělení laboratorní medicíny

Jméno Telefon E-mail
Oddělení laboratorní medicíny provozuje vlastní web    

Oddělení patologie

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Kateřina Prokešová 582 315 381 katerina.prokesova@npv.agel.cz
Zástupce primáře – MUDr. Tomáš Přikryl 581 271 129 tomas.prikryl@npr.agel.cz
Úseková laborantka – Lenka Knopová 581 271 130 lenka.knopova@npr.agel.cz
Administrativa 581 271 127  
MUDr. Dušana Kleinová 581 271 125  
MUDr. Jana Vlčková 581 271 119  
MUDr. Aneta Jandová 581 271 128  
Bioptická laboratoř 581 271 133  
Laboratoř speciálních metod 581 271 135  
Pitevní trakt 581 271 124  

Oddělení nukleární medicíny

Jméno Telefon E-mail
Vedoucí lékař oddělení - MUDr. Jana Zapletalová 581 271 610  
Vedoucí radiologická laborantka - Olga Konečná 581 271 611  
Informace, objednání 581 271 616  

Ortopedicko-traumatologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Pavel Přikryl, Ph.D.   pavel.prikryl@npr.agel.cz
Vrchní sestra - Mgr. Magdaléna Filipská 581 271 682  magdalena.filipska@npr.agel.cz
Dokumentační pracovnice - Yveta Jehlářová 581 271 424 yveta.jehlarova@npr.agel.cz
Traumatologické oddělení 581 271 457  
Ortopedické oddělení 581 271 689  
Ambulance ortopedická 581 271 688  
Ambulance traumatologická 581 271 241  

Radiodiagnostické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primářka - MUDr. Romana Tarnoczy 581 271 635, 641  
Vedoucí radiolog. asistent - Bc. Milena Matelová 581 271 637  
Přijímací kancelář - objednání pacientů 581 271 639  
Pohotovost radiologičtí asistenti 723 511 777  
Pohotovost lékaři 581 271 638, 641  
Ambulance oddělení    

Rehabilitace

Jméno Telefon E-mail
Primářka - MUDr. Jana Řezáčová 581 271 670 jana.rezacova@npr.agel.cz
Vedoucí fyzioterapeut - Bc. Jana Studeníková 581 271 117 jana.studenikova@npr.agel.cz
Recepce, příjem objednávek 581 271 113  
Ambulance    

Ušní, nosní, krční oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Pavel Navrátil 582 315 418 pavel.navratil@npv.agel.cz
Ambulance - lékař 581 271 669  
Ambulance - sestra 581 271 667  
Ambulance    

Urologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Zdeněk Jadrníček 581 271 665 zdenek.jadrnicek@npr.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Martin Hrabec 581 271 660  
Vrchní sestra - Mgr. Ivona Bogdanová 581 271 650 ivona.bogdanova@npr.agel.cz
Pracovna sester 581 271 663, 623  
Vyšetřovna 581 271 409  
Urologické ambulance    

Cizí organizace

Organizace

Jméno Telefon E-mail
Autodílna Dlouhý 581 271 358  
Autodílna Nevřala 581 271 245  
Doprava PADALÍK 581 271 104  
Chrištof 581 271 152  
FORMED 581 271 106  
Kantýna 581 271 336  
SZŠ - šatna žákyň (LDN) 581 271 340  
Úklidová firma - MW-DIAS, a.s. 581 271 687, 687  
Úklidová firma - ALKA Prosenice 581 271 320  
Základní a mateřská škola 581 271 107  
Zdravotnická záchranná služba 581 271 303