Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Hematologicko–transfuzní oddělení

Pondělí: 6:00 - 12:00 (Krevní plazma)
Úterý: 6:00 - 8:00 (Plná krev) 6:00 - 12:00 (Krevní plazma)
Středa: 6:00 - 8:00 (Plná krev) 6:00 - 12:00 (Krevní plazma)
Čtvrtek: 6:00 - 12:00 (Krevní plazma)
Pátek: 6:00 - 12:00 (Krevní plazma) 7:00 - 9:00 (Autotransfúze)

Aktuální sdělení

Aktualizace 29.6. 2020 15:00 h.

Dárci, kteří pobývali v posledních 28 dnech kdekoliv v zahraničí, nemohou být odebráni a jsou na dobu 1 měsíce od návratu ze zahraničí vyloučeni z dárcovství.

Dárci, kteří bydlí ve společné domácnosti s osobou, která pobývala v oblasti výskytu COVID 19, nebo s ní  pracují  v jedné místnosti, nemohou být odebráni a jsou na dobu 1 měsíce vyloučeni z dárcovství.  .

PROSÍME DÁRCE, ABY PŘICHÁZELI NA DAROVÁNÍ S ROUŠKOU NEBO JINÝM KRYTÍM dýchacích cest( např.šátek) a  použili připravenou dezinfekci na ruce a to i několikrát během pobytu na našem oddělení.

Další informace budou průběžně vkládány, prosím sledujte naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

Vážení dárci,

v nemocnici je nainstalován nový systém na vjíždění a vyjíždění z nemocnice.

Při příjezdu do nemocnice si z automatu odeberte lístek a PŘINESTE HO S SEBOU na transfuzní oddělení, kde vám bude z lístku elektronicky odblokován výjezd.

Děkujeme za pochopení.

 

24.6.2020

Vážení prvodárci,

dárce krve p. Turanec, by rád věnoval dárek nějakému prvodárci, který příjde darovat o letních prázdninách krev.

Připravili jsme tedy pro vás, kteří jdete darovat poprvé, možnost vhození slosovatelného lístečku s vašim jménem a datumem odběru krve, a na konci měsíce srpna p. Turanec vylosuje jednoho prvodárce, kterému předá dárek, který si pro něho připravil.

Těšíme se na vás a panu Turancovi děkujeme za podporu.

 

Vážení dárci plazmy,

dovolujeme si Vás upozornit, že pokud je Váš časový rozestup mezi odběry plazmy delší jak 6 měsíců ( např.z důvodu cestování, operace atd.), musí po takové pauze v darování PLF proběhnou nejdříve odběr plné krve, nebo vzorečku na povinná vyšetření, z důvodu propuštění plazmy z karentény a potom lze opět plazmu darovat.

Děkujeme za pochopení

....Není to nová informace, jen si ji dovolujeme takto připomenout. Stává se nám občas, že dárci tuto informaci opomenou.....

Vážení dárci krve a krevní plazmy.

Jak jistě víte, na našem oddělení jsou k dispozici dotazníky spokojenosti dárců, kde se můžete vyjádřit k různým záležitostech týkajících se našeho oddělení.

Za první pololetí roku 2019  jste naši práci a naše oddělení hodnotili převážně kladně…a za to Vám moc děkujeme.

Rádi bychom se vyjádřili k připomínkám, které se v dotaznících objevily:

.

             Občerstvení po odběru :

Občerstvení, které vám nabízíme je v rámci našich možností. Finanční částku na občerstvení nám stanovuje zřizovatel nemocnice.

Snad ke zlepšení přispěl nákup kávovaru, který byl zakoupen z výtěžku běhu na podporu dárcovství krve, který pořádal SK Žeravice.

             Elektronické objednávání k odběru krve/plazmy :

Je v řešení.

Doufejme, že již brzy se budete moci objednávat z pohodlí domova.

Čekací doba :

Je nám líto že se někdy, pokud je více dárců krve, prodlouží Váš pobyt u nás na oddělení. Věřte, že se ze všech sil snažíme Vás co nejdříve obsloužit.

Připomínku ohledně  malého  počtu personálu a malé hodnoty stravenky, kdy připomínka byla směřována přímo vedení nemocnice a byla podepsaná, jsme předali vedení Nemocnice AGEL Přerov.

 

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.

 

Kolektiv HTO Nemocnice AGEL Přerov

 

Vážení dárci, vzhledem k aktuálnímu doporučení odborné společnosti ohledně bezpečnosti transfúzních přípravků upozorňujeme, že dárce cestující :

Letecky - do evropských zemí nesmí darovat 1 měsíc po návratu

              -  do zemí mimo evropu nesmí darovat 6 měsíců po návratu

vyjímky:

  • USA  a Kanada
    omezení  1 měsíc po návratu
  • Turecko
  • omezení 3 měsíce po návratu

Omezení v darování krve a plazmy z důvodu výskytu západonilské horečky  od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019

na 28 dnů po návratu 

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 10. 6. 2019 - seznam

evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení

z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.

Pobytem se rozumí alespoň jedna strávená noc v dané oblasti/ zemi:

Albánie -  celá země

Bosna a Hercegovina - celá země

Bulharsko -  celá země

Černá Hora -  vnitrozemí. Pobyt u moře nevadí, ale nesmí být přespání ve vnitrozemí.

Francie -  regiony Okcitánie, Provence, Korsika

Chorvatsko -  vnitrozemí. Pobyt u moře nevadí, ale nesmí být přespání ve vnitrozemí.

Itálie provincie -  Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Sardinie a Sicílie

Pozn.: orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina

Kypr -  celý ostrov

Maďarsko -  celá země

Makedonie -  celá země (nově Severní Makedonie)

Moldavsko -  celá země

Rakousko - spolkové země Dolní Rakousy a Vídeň

Rumunsko - celá země

Řecko - celá země

Slovinsko – vnitrozemí. Pobyt u moře nevadí, ale nesmí být přespání ve vnitrozemí.

Srbsko - celá země

Turecko - celá země

Ukrajina - celá země     

Slovensko - Bratislavský kraj                                                            Děkujeme za pochopení

O oddělení:

Hematologicko-transfuzního oddělení provádí odběry dárců krve, odběry krve pro autologní transfuze a odběry plazmy technikou přístrojové plazmaferézy. Všechny odběry jsou zásadně od bezpříspěvkových dárců krve. Veškeré odběry jsou poté zpracovávány na finální transfuzní přípravky ve „zpracovatelských centrech“ v AGEL Transfuzní službě Šumperk a.s. nebo na Transfuzním oddělení FN Olomouc a jsou dále distribuovány do krevních skladů zdravotnických zařízení Olomouckého kraje.

Kontakty:

581 271 103
transfuzni@npr.agel.cz