Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Hematologicko–transfuzní oddělení

Pondělí: 6:00 - 12:00 (Krevní plazma)
Úterý: 6:00 - 8:00 (Plná krev) 6:00 - 12:00 (Krevní plazma)
Středa: 6:00 - 8:00 (Plná krev) 6:00 - 12:00 (Krevní plazma)
Čtvrtek: 6:00 - 12:00 (Krevní plazma)
Pátek: 6:00 - 12:00 (Krevní plazma) 7:00 - 9:00 (Autotransfúze)

Aktuální sdělení

Aktualizace: 24. 6. 2020  

Vážení dárci,

v Nemocnici AGEL Přerov je nainstalován nový systém na vjíždění a vyjíždění z nemocnice.

Při příjezdu do nemocnice si z automatu odeberte lístek a PŘINESTE HO S SEBOU na transfuzní oddělení,
kde Vám bude z lístku elektronicky odblokován výjezd.

Děkujeme za pochopení.

Aktualizace 22.9. 2020 15:00 hod.

Vážení dárci,

dovolte nám napsat pár informací ohledně omezení v darování krve nebo plazmy.

Z důvodu nahromadění cestovatelských důvodů, proč dárce nemůže po určitou dobu darovat, a to je důvod pobytu v zemích s rizikem nákazy COVID 19, země s rizikem nákazy západonilskou horečkou a z důvodu letecké přepravy.

Západonilská horečka - omezení darování na 28 dnů po návratu ze zemí: Bulharsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Turecko.

Letecká doprava: do evropských zemí - 1 měsíc po návratu

                             -  do zemí mimo evropu -  6 měsíců po návratu

vyjímky: USA  a Kanada  -  1 měsíc po návratu        Turecko -  3 měsíce po návratu

COVID 19 -    omezení darování na 28 dnů po návratu -  Španělsko, Malorka,   na 14 dnů po návratu - Chorvatsko                                                                      

Další informace COVID 19

Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci COVID - bezpříznakový průběh, mírný průběh, bez hospitalizace v nemocnici- PO UKONČENÍ IZOLACE

                                                                                          - závažnější průběh, hospitalizace - 14 DNÍ PO UKONČENÍ IZOLACE

Osoby v karanténě - PO UKONČENÍ KARANTÉNY

Po epidemiologicky významném kontaktu- PO UKONČENÍ IZOLACE/KARENTÉNY

Dárci, kteří bydlí ve společné domácnosti s osobou, která pobývala v oblasti výskytu COVID 19, nebo s ní  pracují  v jedné místnosti,
nemohou být odebráni a jsou na dobu 28 dnů vyloučeni z dárcovství.  .

 

PROSÍME DÁRCE, ABY PŘICHÁZELI NA DAROVÁNÍ S ROUŠKOU NEBO JINÝM KRYTÍM dýchacích cest (např. šátek) a použili připravenou dezinfekci
na ruce a to i několikrát během pobytu na našem oddělení.

Další informace budou průběžně vkládány, prosím sledujte naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

Vážení prvodárci,

dárce krve p. Turanec, by rád věnoval dárek nějakému prvodárci, který příjde darovat o letních prázdninách krev.

Připravili jsme tedy pro Vás, kteří jdete darovat poprvé, možnost vhození slosovatelného lístečku s Vašim jménem a datumem odběru krve,
a na konci měsíce srpna p. Turanec vylosuje jednoho prvodárce, kterému předá dárek, který si pro něho připravil.

Těšíme se na Vás a panu Turancovi děkujeme za podporu.

 

Vážení dárci,

Český červený kříž, který má v kompetenci oceňování dárců krve a plazmy, zrušil definitivně pobočku v Přerově.

Z tohoto důvodu, budeme údaje o počtu odběrů krve dárců, posílat ČČK Olomouc, který převzal činnosti ČČK Přerov.

Nyní je vše v jednání, jak budeme mít další informace a telefonní číslo, na které se v případě potřeby můžete obrátit, zveřejníme ho.

Děkujeme za pochopení.

Vážení dárci plazmy,

dovolujeme si Vás upozornit, že pokud je Váš časový rozestup mezi odběry plazmy delší jak 6 měsíců ( např.z důvodu cestování, operace atd.), musí po takové pauze v darování PLF proběhnou nejdříve odběr plné krve, nebo vzorečku na povinná vyšetření, z důvodu propuštění plazmy z karentény a potom lze opět plazmu darovat.

Děkujeme za pochopení

....Není to nová informace, jen si ji dovolujeme takto připomenout. Stává se nám občas, že dárci tuto informaci opomenou.....

Vážení dárci krve a krevní plazmy.

Jak jistě víte, na našem oddělení jsou k dispozici dotazníky spokojenosti dárců, kde se můžete vyjádřit k různým záležitostech týkajících se našeho oddělení.

Za první pololetí roku 2019  jste naši práci a naše oddělení hodnotili převážně kladně…a za to Vám moc děkujeme.

Rádi bychom se vyjádřili k připomínkám, které se v dotaznících objevily:

.

             Občerstvení po odběru :

Občerstvení, které vám nabízíme je v rámci našich možností. Finanční částku na občerstvení nám stanovuje zřizovatel nemocnice.

Snad ke zlepšení přispěl nákup kávovaru, který byl zakoupen z výtěžku běhu na podporu dárcovství krve, který pořádal SK Žeravice.

             Elektronické objednávání k odběru krve/plazmy :

Je v řešení.

Doufejme, že již brzy se budete moci objednávat z pohodlí domova.

Čekací doba :

Je nám líto že se někdy, pokud je více dárců krve, prodlouží Váš pobyt u nás na oddělení. Věřte, že se ze všech sil snažíme Vás co nejdříve obsloužit.

Připomínku ohledně  malého  počtu personálu a malé hodnoty stravenky, kdy připomínka byla směřována přímo vedení nemocnice a byla podepsaná, jsme předali vedení Nemocnice AGEL Přerov.

 

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.

 

Kolektiv HTO Nemocnice AGEL Přerov

 

O oddělení:

Hematologicko-transfuzního oddělení provádí odběry dárců krve, odběry krve pro autologní transfuze a odběry plazmy technikou přístrojové plazmaferézy. Všechny odběry jsou zásadně od bezpříspěvkových dárců krve. Veškeré odběry jsou poté zpracovávány na finální transfuzní přípravky ve „zpracovatelských centrech“ v AGEL Transfuzní službě Šumperk a.s. nebo na Transfuzním oddělení FN Olomouc a jsou dále distribuovány do krevních skladů zdravotnických zařízení Olomouckého kraje.

Kontakty:

581 271 103
transfuzni@npr.agel.cz