Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Instrukce pro zájemce o odbornou stáž, praxi

V případě zájmu o stáž/praxi v našem zařízení vyplňte Žádost o schválení odborné stáže/praxe, na které si nechejte schválit požadovaný termín primářem či vrchní sestrou z oddělení, kde chcete stáž/praxi vykonávat. Žádost lze zaslat vyplněnou a podepsanou v elektronické podobě na email studenti@smn.agel.cz.

Vyplněnou a schválenou žádost přineste spolu s vyplněnou a podepsanou Smlouvou o zajištění odborné stáže /praxe (viz příloha) na sekretariát Nemocnice Prostějov (budova polikliniky - 5.patro), kde dále předložíte doklad o očkování a doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při praktické výuce nebo v přímé souvislosti s ní.

Studenti níže uvedených vzdělávacích institucí se obrátí na svá studijní oddělení, kde jim poskytnou smlouvu mezi školou/univerzitou a Středomoravskou nemocniční a.s.:

  • Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc
  • Lékařská fakulta UP Olomouc
  • SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc

Žádost musí být podána nejpozději 15 dnů před zahájením stáže/praxe.

Cena stáže:
nelékaři 300,- Kč/den
lékaři 300,- Kč/den
o studenti zdarma

Student vyšší odborné školy musí před nástupem na praxi absolvovat lékařskou prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti studenta před zařazením do praktické přípravy. Povinnost lékařské prohlídky pro studenty středních a vyšších odborných škol před zahájením praxe plyne z vyhlášky č. 79/2013, §8 odstavec 1, písmeno b/2. Prohlídka musí být provedena u lékaře, který poskytuje pracovně lékařské služby poskytovatele praxe v Nemocnici Prostějov následně:

Vždy v pondělí zajišťuje MUDr. Adamusová, tel. 582 315 176, pracovní doba od 8:00 do 15:00 hod., poliklinika 4. poschodí
Vždy v úterý zajišťuje MUDr. Prokeš, tel. 582 315 176, pracovní doba od 14:00 do 16:00 hod., poliklinika 4. poschodí

Doporučujeme se  vždy předem objednat!!!

V rámci této prohlídky nestačí tedy prohlídka obvodním lékařem.
V příloze naleznete potřebné formuláře:

  1. Žádost o provedení lékařské prohlídky ke vzdělávání a posouzení zdravotní způsobilosti žáka před zařazením do praktické přípravy 1x – předložená žádost musí být podepsána zástupcem školy.
  2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a posouzení zdravotní způsobilosti studenta před zařazením do praktické přípravy – musí být ve trojím vyhotovení.

Pracovní oděv a obuv si stážista zajistí sám na vlastní náklady.
Oběd si může zakoupit stážista/student za 69,- Kč až 84,- Kč. Postup při objednání si domluví student na pokladně.

Přílohy ke stažení zde