Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

Pracoviště

Centrální operační sály a Centrální sterilizace

Charakteristika oddělení:

  • 6 operačních sálů

O oddělení:

Centrální operační sály vznikly jako samostatné oddělení v roce 1998. Jedná se o komplex šesti operačních sálů, kde operují obory chirurgie, gynekologie, ortopedie, traumatologie, urologie, ORL a oční oddělení.

V roce 2022 prošly centrální operační sály velkou rekonstrukcí. Operační sály byly modernizovány, digitalizovány, mají nové laminární proudění, kompletně nové přístrojové vybavení jako jsou laparoskopické a artroskopické věže, anesteziologické přístroje atd. Dva superaseptické operační sály jsou vyčleněny pro výkony ortopedie a traumatologie. Jsou zde prováděny např. náhrady velkých kloubů, kostní operace (traumata) a běžná ortopedická operativa.

Každý sál má své zázemí, t.j. umývárnu, anesteziologickou přípravnu. Součástí centrálních operačních sálů jsou skladové prostory, denní místnost pro personál. Operace probíhají od 7:00 - 15:00 hodin (plánované programy), od 15:00 je pohotovostní režim. Tím je zajištěn nepřetržitý provoz. Na sálech platí přísná hygienicko - epidemiologická pravidla. Jsou dána provozním řádem centrálních operačních sálů.

Ročně se na centrálních operačních sálech provede více než 6000 operací.

Součástí oddělení je úsek centrální sterilizace, kde se realizuje ročně přes 3000 sterilizačních cyklů. Úsek centrální sterilizace také prošel modernizací, v rámce rekonstrukce operačních sálů byly instalovány nové sterilizátory, provoz centrální sterilizace je nyní kompletně digitalizován. Oddělení CS je nedílnou součástí komplexu centrálních operačních sálů. V perioperační péči má důležitou roli při vzniku a zabránění přenosu nemocničních nákaz.  

Provádíme předsterilizační přípravu – dekontaminaci, mytí, balení a sterilizaci. Pracoviště zajišťuje také centrální ředění dezinfekčních roztoků pro celou nemocnici. Poskytujeme službu také pro soukromé zdravotnické subjekty v naší spádové oblasti. Centrální sterilizace je umístěna v suterénu, pod komplexem operačních sálů. Má charakter uzavřeného oddělení, které je rozděleno na čistou a nečistou zónu. Na centrální sterilizaci platí přísná hygienicko - epidemiologická pravidla. Jsou dána provozním řádem centrální sterilizace.