Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Centrální operační sály a Centrální sterilizace

Charakteristika oddělení:

  • 6 operačních sálů

O oddělení:

Operační sály znikly jako samostatné oddělení v roce 1998. Jedná se o komplex šesti operačních sálů, kde zatím operují tyto obory: chirurgie, gynekologie, ortopedie, urologie, ORL a oční oddělení. Dva klimatizované sály byly uvedeny do provozu r. 1995, rekonstrukce zbylých byla ukončena v prosinci 2001. Všechny sály jsou plně klimatizované s laminárním prouděním. Dva sály jsou vyčleněny pro čisté výkony – sály superaseptické. Jsou zde prováděny např. náhrady velkých kloubů, kostní operace (traumata) a běžná ortopedická operativa. Každý sál má své zázemí, t.j. umývárnu, anesteziologickou přípravnu, sklady, denní místnost pro personál. Operace probíhají od 7:00 - 15:00 hodin /plánované programy/, od 15:00 - pohotovostní režim. Tím je zajištěn nepřetržitý provoz. Na sálech platí přísná hygienicko - epidemiologická pravidla. Jsou dána provozním řádem centrálních operačních sálů. Například operační výkony jsou seřazeny od „čistých“ po „kontaminované“. Pravidelně jsou prováděny kontroly (stěry) mikrobiologickým oddělením. Ročně zde provádíme více než 6000 operací.

Součástí oddělení je úsek centrální sterilizace, provádíme ročně přes 3700 sterilizačních cyklů. Oddělení CS je nedílnou součástí komplexu centrálních operačních sálů. V perioperační péči má důležitou roli při vzniku a zabránění přenosu nozokomiálních nákaz. Provádíme předsterilizační přípravu – dekontaminaci, mytí, balení a sterilizaci. Poskytujeme službu také pro soukromé zdravotnické subjekty v naší spádové oblasti. Centrální sterilizace je umístěna v suterénu, pod komplexem operačních sálů. Má charakter uzavřeného oddělení, které je rozděleno na čistou a nečistou zónu. CS je vybavena moderními přístroji odpovídajícími vyhl. MZ 195/2005 Sb.Na centrální sterilizaci platí přísná hygienicko - epidemiologická pravidla. Jsou dána provozním řádem centrální sterilizace.