Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

Pracoviště

Oddělení patologie

Patologie je součástí diagnostického komplementu nemocnice.  Jde o základní, převážně morfologický diagnostický obor s bioptickou, cytologickou  a pitevní složkou. Zároveň je, zvláště prostřednictvím své pitevní činnosti významným nástrojem vnitřní kontroly zdravotní péče.

Činnost oddělení:

Oddělení patologie pracoviště Přerov provádí tyto služby:

 1. Bioptická vyšetření:

  Je to histologické a speciální vyšetření tkání odňatých pacientům během operací, při endoskopických vyšetřovacích metodách a dalších léčebně diagnostických zákrocích. Standardní bioptické vyšetření je zpracováno a vyhodnoceno v limitu 3-10 dnů. Pouze v případě konzultace na vyšším pracovišti, imunohistochemie, molekulárně genetických metod se tato doba prodlužuje na týdny až měsíce. Klinik je v nemocničním informačním systému na tuto skutečnost upozorněn.
 2. Peroperační biopsie:

  Je to rychlé zpracování zmraženého materiálu během operace, poskytuje chirurgovi okamžitou informaci pro volbu dalšího postupu v již započatém operačním výkonu. Výsledek je sdělen operatérovi telefonicky na operační sál do 30 minut od dodání vzorku
 3. Cytologická vyšetření:

  Je to mikroskopické vyšetření buněk získaných stěrem povrchových struktur nebo punkcí tělesných dutin, orgánů a tkáňových resistencí. Cytologické vyšetření je zpracováno a vyhodnoceno v limitu 3-10 dnů
 4. Pitvy zemřelých

  Jde o patologicko- anatomické pitvy pacientů zemřelých ve zdravotnickém zařízení, s následným histologickým zpracováním a uzavřením pitevního protokolu. Slouží k potvrzení či objasnění diagnozy

Informace pro pacienty:

Sdělování výsledků po telefonu je nepřípustné !

Všechny zemřelé (po pitvě i nepitvané) odváží z oddělení patologie pohřební služba a to do 48hodin po úmrtí nebo po provedení pitvy. Je-li tělo zemřelého uloženo na oddělení patologie déle je pohřební službě účtována částka 430,- Kč za každý započatý den.

Oddělení patologie nevystavuje pozůstalým zemřelého žádnou dokumentaci, tedy ani úmrtní list! Nepřijímá též pro zemřelého šaty!

Veškeré informace po smrti pacienta včetně výsledku pitvy, pokud byla provedena, sdělí oprávněným osobám ošetřující lékař oddělení, na kterém k úmrtí došlo.

Dle zákona 256/2001 Sb. se v prostorách nemocnice tělo zemřelého nevystavuje!

Pokyny pro pozůstalé:

 • Vyberte si pohřební službu
 • Navštivte vybranou pohřební službu, k vyřízení pohřbu není třeba žádný doklad o smrti pacienta
 • Po Vaší návštěvě pohřební služba sama kontaktuje oddělení patologie, kde domluví převzetí zesnulého.

(V případě nařízení pitvy je nutné při vyřizování pohřbu počítat s časovou prodlevou)

 • Šaty pro zesnulého se předávají na pohřební službě
 • List o prohlídce zemřelého vystavený lékařem z oddělení a OP (občanský průkaz zemřelého) předává Vámi vybraná pohřební služba na matriku města. Ta na základě těchto údajů vystaví „Úmrtní list“

Příjem materiálu:

Pondělí 6:00 - 14:00
Úterý 6:00 - 14:00
Středa 6:00 - 14:00
Čtvrtek 6:00 - 14:00
Pátek 6:00 - 14:00