Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

Pracoviště

Sociální oddělení

Úřední hodiny

Pondělí: 7:00 – 15:30
Úterý: 7:00 – 15:30
Středa: 7:00 – 15:30
Čtvrtek: 7:00 – 15:30
Pátek: 7:00 – 15:30

Pacientům a příbuzným pacientů doporučujeme, aby se k jednání objednali – jen tak se Vám bude moci sociální pracovnice v domluveném čase nerušeně věnovat. 

Sociální oddělení je v Nemocnici AGEL Přerov zřízeno od roku 1967. V současné době zde pracuje jedna zdravotně sociální pracovnice – Bc. Eva Bittnerová.

Sociální poradenství je zajišťováno na jednotlivých odborných odděleních (interně, chirurgii, neurologii, ortopedii, urologii) a na oddělení LDN. Výjimkou je sociální problematika porodního a dětského oddělení, kterou řeší odd. sociálně-právní ochrany dětí a mládeže.

Těžištěm náplně práce zdravotně sociální pracovnice je práce na LDN. Je neoddělitelnou součástí komplexní péče o nemocného. Jejím cílem je plně pomoci klientovi v řešení jeho nepříznivé sociální situace a pomoc se zajištěním případné potřebné navazující péče, ve spolupráci a jeho rodinou.  

Sociální sestra poskytuje klientům a jejich rodinným příslušníkům sociální poradenství, poskytuje potřebné informace, které pomáhají řešit jeho nepříznivou sociální situaci

  • pomoc s vyřizováním žádosti k zavedení terénní sociální služby nebo obnovení již služby zavedené,
  • pomoc s vyřizováním žádosti do domova pro seniory, do domu s pečovatelskou službou
  • předání informací o nároku na sociální dávky

Jedná se tedy především službu poradenskou, kdy zdravotně sociální pracovnice je tzv. Informátorem a průvodcem pro klienty a jejich rodiny s cílem najít řešení nepříznivé sociální situace. Nedílnou součástí práce je zjišťování rodinných příslušníků nebo jiných sociálních kontaktů hospitalizovaných nemocných, nejsou-li běžně zjistitelní. Rovněž podává žádost o provedení pohřbu na náklady města v případě, že rodinní příslušníci pohřeb odmítají nebo nejsou známi.

Spolupracuje  s registrovanými poskytovateli sociálních služeb, s orgány státní správy a samosprávy, s praktickými lékaři a dalšími.

 

 

Kontakty:

581 271 677
728 767 733
Areál nemocnice, budova LDN, ve 4. patře (naproti oddělení LDN II)