Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Sociální oddělení

Úřední hodiny

Pondělí: 7:00 - 9:00  
Úterý: 7:00 - 9:00  
Středa: 7:00 - 9:00 14:00 - 16:30
Čtvrtek: 7:00 - 9:00  
Pátek: 7:00 - 9:00  

Úřední hodiny jsou určeny pro kontakt jednotlivých oddělení nemocnice se zdravotně sociální pracovníkem nemocnice. Tato doba je určena také pro konzultace hospitalizovaných pacientů a jejich rodinných příslušníků. Mimo úřední hodiny poskytuje zdravotně sociální pracovník poradenství po telefonické domluvě.

Služby sociální pracovnice:

Sociální oddělení je v Nemocnici AGEL Přerov zřízeno od roku 1967. V současné době zde pracuje jedna zdravotně sociální pracovnice – p. Liběna Václavíková.

Sociální služby jsou zajišťovány na jednotlivých odborných odděleních (interně, chirurgii, neurologii, ortopedii,  urologii) a oddělení LDN. Výjimkou je sociální problematika porodního a dětského oddělení, kterou řeší odd. sociálně-právní ochrany dětí a mládeže.

Těžištěm náplně práce sociální sestry je práce na LDN. Je neoddělitelnou součástí komplexní péče o nemocného. Jejím cílem je plně pomoci klientovi v neřešitelné životní situaci v průběhu hospitalizace, zejména jeho bezproblémovému návratu do domácího prostředí.

Sociální sestra poskytuje klientům a jejich rodinným příslušníkům radu z oblasti:

  • sociální politiky,
  • pracovně právního práva,
  • správního práva,
  • informace o nárocích, službách apod.,

Nedílnou součástí práce sociální sestry je zjišťování rodinných příslušníků nebo jiných sociálních kontaktů hospitalizovaných nemocných, nejsou-li běžně zjistitelní. Mezi další činnosti patří:

  • vyřizování žádosti do zavedení pečovatelské služby nebo obnovení již zavedené,
  • vyřizuje žádosti do domova důchodců, do domu s pečovatelskou službou,
  • vyřizuje provedení pohřbu na náklady města v případech, že rodinní příslušníci pohřeb odmítají nebo nejsou známi,
  • poskytování informací rodinným příslušníkům o dávkách sociální pomoci.

Úzce spolupracuje s institucemi – Magistrátem města Přerova, městskými a obecními úřady přilehlých obcí, Okresním soudem, Okresní správou sociál. zabezpečení, Červeným křížem, Ubytovnou pro bezdomovce, Policií ČR, Pohřební službou, praktickými lékaři, Sdružením pro zdravotně postižené atd. Důležitou podmínkou úspěchu je vytvoření dobrého vztahu mezi klientem a sociální sestrou, získání jeho důvěry a pocitu, že se na ni může kdykoliv obrátit.