Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

následující informace Vám mohou usnadnit orientaci při vyřizování náležitostí spojených s úmrtím Vám blízkého člověka. Pokyny jsou platné pouze pro naše zdravotnické zařízení, v jiných zařízeních mohou být uplatňovány jiné postupy.


Nemocnice:

K převzetí věcí je nutno se dostavit na oddělení, kde Váš příbuzný zemřel. Personál předávající věci, bude požadovat doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Předány budou osobní věci, které měl zemřelý u sebe dle vyhotoveného soupisu.

Cennější vnesené věci - klíče, vkladní knížky, jiné cenné papíry, cennosti, movité věci (např. předměty ze žlutého kovu, hodinky, atp.) a finanční hotovost nad 1000 Kč, které měl zemřelý u sebe, přecházejí do dědického řízení a do té doby budou uschovány v pokladně nemocnice.

Občanský průkaz a jiné doklady předává odpovědný pracovník nemocnice na matriku a patřičné úřady.


Vyřízení pohřbu:

Pohřeb můžete zadat jakékoliv pohřební službě, kterou si sami zvolíte.

K vyřízení pohřbu je vhodné doložit doklad totožnosti zesnulého jako rodný list, oddací list, nemáte-li je k dispozici příslušný matriční úřad je povinen provést jejich opis. Při zajišťování pohřbu je nutné s sebou vzít na pohřební službu také občanský průkaz vyřizovatele pohřbu.

Oblečení pro zesnulého je přijímáno od pozůstalých pohřební službou v místě vyřizování pohřbu. Na pohřební službě je možné dohodnout také zvláštní úpravu zesnulého. Pohřební službou budou zprostředkovány všechny potřebné náležitosti (květiny, tisk a vyvěšení parte a další), vyřizovateli pohřbu bude vystaven doklad o pohřbu a bude aktuálně informován o dalším postupu stran úmrtního listu, který vystavuje matrika a zpravidla následně odesílá poštou.

Pokud byl zemřelý pojištěn životním nebo jiným pojištěním, je třeba kopii zaplacené faktury za pohřeb spolu s pojistnou smlouvou odevzdat do příslušné pojišťovny. Doklad zdravotního pojištění zemřelého (průkaz pojištěnce) je nutno vrátit příslušné zdravotní pojišťovně a také ostatní doklady zemřelého na příslušné úřady dle jejich vydání.


Další informace pro pozůstalé je možno získat na těchto webových stránkách:http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi; o úmrtí a pohřbech www.pohreb.cz; o pohřebištích a hrobech – www.pohrebiste.cz.