Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

Mgr. Jarmila Pfeilerová

Mgr. Jarmila Pfeilerová

Vrchní sestra hemodialyzačního oddělení

581 271 657
jarmila.pfeilerova@npr.agel.cz

Narozena 25.7.1960 v Přerově. Střední zdravotnickou školu vystudovala ve Vsetíně, studium ukončeno v roce 1979 maturitní zkouškou. V roce 1995 ukončeno specializační pomaturitní studium v oboru nefrologie. Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor ošetřovatelství absolvovala v roce 2006. Od roku 1979 pracuje v Nemocnici Přerov. Nejprve na ARO, od roku 1987 na hemodialyzačním oddělení. Funkci staniční sestry vykonává od roku 2005. Je členkou České asociace sester - nefrologická sekce a členkou EDTNA/ERCA.