Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

Doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.

Doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.

Primář interního oddělení

581 271 363
dan.marek@npr.agel.cz

Studium:

Lékařská fakulta University Palackého, Olomouc,  rok promoce: l988

Postgraduální studium a kvalifikace:

atestace z vnitřního lékařství I.stupně           Ostrava l99l
atestace z vnitřního lékařství II. stupně         Praha  l996
atestace z kardiologie                                    Praha 2005

Postgraduální kursy, odborné stáže:

9,10/92 echokardiografie /Kardiochirurgické a transplantační oddělení FN U sv. Anny Brno/
6/94  Anestesiologie a resuscitace  /KAR FN Olomouc/
5,6/95 Systém  zdravotní péče ve Velké  Británii se zaměřením na kardiologii  /Wales, Anglie/
l2/95 echokardiografie   /IKEM Praha/
6/01 Anestesiologie a resuscitace /KAR FN Olomouc/

Postgraduální studium na LFUP, vnitřní lékařství-kardiologie. disertační práce (Ph.D.):  2001

Rekonvalescence přetížených srdečních síní po imlantaci dvoudutinové stimulace u pacientů s předchozí dlouhodobou atrioventrikulární dyssynchronií

Habilitace:

2012 habilitační práce: Echokardiografie v diagnostice a terapii patolofyziologických stavů levé předsíně

Dosavadní zaměstnání:

1988-1991: I.interní klinika FN u sv.Anny, Brno
1991-2005: I.interní klinika FN v Olomouci (od 1996: odborný asistent LFUP)
2006:   Department of Medicine, Cardiology, Queens Hospital, Burton on Trent - Velká Británie (Consultant Cardiologist)
2007, 2008: Department of Cardiology, University Hospitals of Leicester, Glenfield Hospital, Leicester - Velká Británie (Consultant Cardiologist)
2008 až 2014: I.interní klinika – kardiologická, FN Olomouc, docent LFUP
2014:  primář interního oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s.

Pracovní odborné zaměření:

v léčebné péči především neinvasivní i invasivní kardiologie (echokardiografie, implantace pacemakerů a defibrilátorů, akutní kardiologie)

Ostatní pracovní aktivity:

  • zavedení metody jícnové echokardiografie, kontrastní echokardiografie, dobutaminového zátěžového echa, tissue doppler imaging ve FNOL
  • Vývoj vlastního digitálního databázového systému echokardiografické laboratoře
  • Člen celoústavní komise pro zavedení „Nemocničního informačního systému“ ve FN Olomouc (koordinátor databáze pro interní obory, bezpečnost dat)
  • Hlavní organizátor národního echokardiografického kongresu „Echodny“ v roce 2007
  • Hlavní organizátor pravidelného národního echokardiografického kursu pro začátečníky a pro pokročilé (FN a LFUP Olomouc)
  • výuka na LFUP Olomouc – 2., 4. a 6. ročník českého a anglického programu, výuka na simulátorech
  • Školitel Ph.D. studentů na LFUP, školitel SVOČ

Vědecká a publikační činnost:

46 publikací in extenso, 70 přednášek, 1 monografie, 1 skripta , kapitoly v učebnicích – viz seznam publikací

Členství v redakční radě:

Editorial Review Board of International Journal of Diagnostic Imaging.

Členství ve výboru:

Člen výboru Pracovní skupiny pro chlopenní vady České kardiologické společnosti

Seznam publikací:

Původní vědecké publikace in extenso v daném oboru uveřejněné v časopisech s IF
Prolonged burst as a new method for cardioverter-defibrillator testing.
Lukl, J.; Marek, D.; Bulava, A.; Fedorco, M.; Schneiderka, P.; Táborský, M.; Zapletalová, J.:
Europace 2013 Jan;15(1):55-9 (corresponding author)
IF 3,05

Real time 3-dimensional transesophageal echocardiography is more specific then 2-dimensional TEE in assessment of left atrial appendage thrombosis
Marek D, Vindiš D, Kociánová E.
Biomed Pap 2011;155(3): 283-286
IF 0,716

Prediction of long-term reverse left ventricular remodeling after revascularization or medical treatment in patients with ischemic cardiomyopathy: a comparative study between SPECT and MRI
Skala T, Hutyra M, Vaclavik J, Kaminek M, Horak D, Novotny J, Zapletalova J, Lukl J, Marek D and Taborsky M.
Intern J Cardiovasc Imaging: 2011;27:343-353
IF 2.539

The prevalence of Eustachian valve on transoesophageal echo examination
Marek D., Sovová E., Kociánová E.
Biomed Pap 2011;155(3):283–286.
IF 0,716

Acute aortic dissection complicated by fistula from aorta to right ventricle through ventricular septum.
Marek D; Nemec P; Maderova K; Herman M; Gwozdzievicz M; Troubil M; Flodr P; Lukl J
Cardiovascular pathology 2009;18(5):301-7
IF 1,956

The Effects of Candesartan on Left Ventricular Hypertrophy and Function in Nonobstructive Hypertrophic Cardiomyopathy
Penicka M, Gregor P, Kerekes R, Marek D, Curila K, Krupicka J,
Journal of Molecular Diagnostics 2009;11:35-41
IF 3,478

Unusual cause of femorofemoral cardiopulmonary bypass failure
Gwozdziewicz, M.; Nemec, P.; Troubil, M.; Marek, D.
Ann.Thorac.Surg. 2006 (82); 2:17 – 18.
IF 2,689

Incidence of Pericardial Effusion in Females Stimulated in "in Vitro Fertilization" Program 
Marek D, Sovová E, Dostál J, Oborná I, Kociánová E, Machač Š, Talaš M, Lukl J., Březinová J
Echocardiography, 2006, Volume 23, Issue 9: 729-733.
IF 1.429

Dramatically improved left ventricular function after biventricular pacemaker implantation-a case report.
Bulava A., Lukl J., Škvařilová M., Marek D.
Eur J Heart Fail. 2005 Mar 2;7(2):231-3.
IF 2,9

Úloha transesofageální echokardiografie v diagnostice etiologie ischemického mozkového infarktu 
Sovová, E., Marek, D., Kociánová, E., Mráz, T., Hutyra, M., Vlachová, I., Bártková, A., Lukl, J.
Čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2005;68/101 (5) 343–348.
IF 0,319

Původní vědecké publikace in extenso uveřejněné v ostatních recenzovaných vědeckých časopisech

What is new in Brugada syndrome?
Bolek, O., Marek, D., Taborsky, M.
(2013) Cor et Vasa  55  (6)  PP. e525 - e532  

Hyperventilační echokardiografie v diagnostice vazospastické anginy pectoris. 
Kaletová, M.; Marek, D.; Sovová, E.; Mejtská, I.; Táborský, M.
Vnitřní lékařství 2012; 58(9): 691 – 696.

Korelace intraatriálních elektrických potenciálů a tlaků s morfologickými a funkčními ukazateli přetížených síní stanovenými echokardiografií
Marek D, Sovová E, Berková M, Fiala M, Lukl J, Číhalík Č
Časopis lékařů českých, 2011; 150 (11):610-15

Infekční endokarditida – klíčová včasná diagnóza.
Zarivnij JHrčková YKaletová MMarek DČerná MTáborský M.
Vnitr Lek. 2011;57(6):572-5.

Bridge k transplantaci srdce kombinací levosimendanu a biventrikulární stimulace u případu terminální fáze refrakterního srdečního selhání
Marek D., Bulava A, Lukl J.  Cor Vasa 2011;53:158–162.

Urgentní přednemocniční péče o pacienty v souvislosti s implantovaným kardioverterem – defibrilátorem (ICD)Folwarczny, P., Marek, D.; Táborský, M.; Holeš, D.; Polanská, M.:. Urgentní medicína 2010, 3, 27 – 30.

Časné změny v morfologických a funkčních parametrech srdečních předsíní po odstranění jejich tlakového přetížení
Marek D, Sovová E, Berková M, Fiala M, Lukl J, Číhalík Č
Intervenční a akutní kardiologie 2010;9 (5):238-243

Mistakes in dealing with aortic dissection. Lessons from three warning cases.
D. Marek, P. Nemec, M. Herman, M. Gwozdziewicz, M. Troubil, J. Lukl
Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2008, 152(2):283–287.

Dlouhodobé výsledky srdeční resynchronizační léčby u pacientů s těžkým srdečním selháním
Bulava A, Lukl J, Hutyra M, Marek D.
Vnitr Lek. 2007 Nov;53(11):1153-63.

Chronická exsudativní benigní perikarditida – popis familiárního výskytu
E.Sovová, D.Marek, A.Bulava, A.Šantavá, J.Klein, J.Lukl
Vnitř Lék 2007;53:1119-1122

Acute severe mitral regurgitation with cardiogenic shock caused by two-step complete anterior papillary muscle rupture during acute myocardial infarction.
Hutyra M, Skala T, Marek D, Nemec P, Sluka M, Ostransky J, Richter M, Lukl J.
Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006 Nov;150(2):293-7.

Predikce plnících tlaků levé komory srdeční pomocí tkáňové dopplerovské echokardiografie v intenzivní péči 
Hutyra M, Skála T, Ostřanský J, Marek D, Baslerová V, Grofková H
Cor Vasa 2006;48(5):180-185.

Acute ischemia as a complication by transesophageal echocardiography
Sovová E., Marek D., Lukl J., Vlachová I.
Eur J Echocardiography 2005; 6:228-230

Akutní infarkt myokardu u pacienta s anamézou infekční endokarditidy
Mažárová A., Marek D., Kociánová E., mráz T., Sluka M., Němec P., Lukl J.
Vnitřní lékařství  2005;51:93-96

Acute myocardial infarct as a result of external compression caused by an expanding pulmonary adenocarcinoma
Bulava A, Skvarilova M, Marek D, Kocianova E, Lukl J.
Vnitr Lek. 2004;50:321-4.

Může biventrikulární stimulace vést k normalizaci systolické funkce levé komory? Dva případy z praxe.
Bulava A, Škvařilová M, Hrčková Y, Richter M, Marek D, Lukl J.
Interní medicína pro praxi 2004; 6(7):364-369

Echokardiografický hyperventilační test u pacientů s negativní koronarografií.
Sovová E., Marek D., Škvařilová M., Lukl J.
Vnitřní lékařství 47, 2001 (3) 156-9

Aortální disekce jako příčina smrti přes včasnou diagnosu a promptní léčbu – kasuistika.
D. Marek , P. Němec , J. Lukl ,  P. Dobeš , J. Ondrášek
Praktický lékař 81, 2001 (3)134-7

Trombóza chlopenní náhrady v mitrální a aortální pozici
J.Ostřanský, D.Marek, E.Kociánová, J.Petřková, M.Škvařilová, J.Lukl
Kardiologická revue 2001, 2, 79-83

Úprava morfologických a funkčních ukazatelů srdečních předsíní vlivem dlouhodobé fyziologické kardiostimulace u pacientů s předchozí chronickou atrioventrikulární disociací nebo VVI  stimulací.
Marek D., Sovová E., Berková M., Lukl J., Číhalík Č, Kuhn T.
Vnitřní lékařství 45, 1999 (9), str.513-517

Ovariální hyperstimulační syndrom s perikardiálním a pleurálním výpotkem komplikovaný supraventrikulární arytmií
Sovová E., Oborná I., Dostál J., Marek D., Lukl J., Talaš M.
Časopis lékařů českých, 138,  1999, č.23, str.730-733
 

Ovariální hyperstimulační syndrom jako vzácná příčina perikardiálního výpotku. Dvě kazuistiky 
Sovová E., Oborná I., Dostál J., Marek D., Lukl J., Talaš M.
Vnitřní lékařství 44, 1998 (5), 277-279

Echokardiografické nálezy u pacientek zařazených do programu IVF
Oborná I., Sovová E., Marek D., Dostál J., Talaš M., Lukl J., Machač Š.
Asistovaná reprodukce, 1998, vol. 8, no. 1, s. 43-44.

Hydropericard - závažná komplikace OHSS - 2 kasuistiky. 
Oborná I., Dostál J., Sovová E., Marek D.,Talaš M
Asistovaná reprodukce, 1996, vol. 6, no. 2, s. 32-33.

Lacidipin v léčbě lehké a středníhypertense
Špinar J. a kolektiv
Cor et Vasa 37,1995,  str 175-9

Vliv jednorázového podání  bisoprololu na  krevní  tlak a hemodynamické  parametry u  pacientů  s mírnou  hypertensí v klidu
Oral I., Vařeka I., Marek D.
Vnitřní lékařství 1992, 38(10) str 980-985

Vliv jednorázového podání  bisoprololu na  krevní  tlak a hemodynamické  parametry u  pacientů  s mírnou  hypertensí při zátěži
Oral I., Vařeka I., Marek  D.
Vnitřní lékařství 1992, 38(10) str 985-8

Přehledné/souborné vědecké práce uveřejněné v ostatních recenzovaných vědeckých časopisech

Role real-time 3D echokardiografie při hodnocení síňových struktur
Marek D.
Cor Vasa 2011;53:369-74

Význam transezofageálnej echokardiografie v detekcii kardiogénnej a aortálnej embolizácie při ložiskovej ischémii mozgu a tranzitórnych ischemických atakách (Dúbrava, Garay). Editorial
D. Marek
Vnitřní lékařství 2006;52(2): 57-59

Ovariální hyperstimulační syndrom – soubor interních komplikací u gynekologických pacientek podstupujících in vitro fertilizaci
D.Marek, Š. Machač
Interní medicína pro praxi 2003;8: 389-93

Arytmogenní dysplazie pravé komory – vzácná, ale nebezpečná kardiopatie
D.Marek 
Interní medicína pro praxi 2003;5: 243-249

Arytmie u hypertrofické kardiomyopatie
D.Marek
Cor Vasa 2003;45: 145-151

Neinvazivní metody hodnotící strukturální postižení srdce u tachyarytmií
Marek D.
Postgraduální medicína 2002; 4 (1), 72-76

Aortální disekce
D. Marek , P. Němec , M.Heřman, E.Kociánová, J. Lukl , P.Čejka
Interní medicína pro praxi  3, 2001 (7) 313-317

Prevence infekční endokarditidy v praxi
Kociánová E., Marek D., Lukl J.
Interní medicína pro praxi, 2001; 10, s. 471-2

Praktické problémy vedení antihypertensní poradny
Marek D.
Lékařské listy 2000, 49/7, 11

Magnetická  resonance v kardiologii - nová  alternativa v neinvasivní diagnostice

M.Heřman, E.Sovová,  J.Bučil, J.Lukl, D.Marek
Vnitřní lék. 1997; 12

Disertační práce

D. Marek:
Rekonvalescence přetížených srdečních síní po imlantaci dvoudutinové stimulace u pacientů s předchozí dlouhodobou atrioventrikulární dyssynchronií
Olomouc 2001

Habilitační práce:

D.Marek
Echokardiografie v diagnostice a terapii patolofyziologických stavů levé předsíně
Olomouc 2012

Pedagogické publikace, monografie, kapitoly v učebnicích

Předoperační příprava pacientů s kardiovaskulárními chorobami
D. Marek
skripta, Universita Palackého, Olomouc,  2004
ISBN 80-244-0908-9

autor obrazové echokardiografické dokumentace a korektura kapitoly o echokardiografii
in: J.Lukl: Kardiologie stručně
a   J.Lukl: Clinical Cardiology in brief
Universita Palackého, Olomouc, 2007
ISBN 978-80-244-1643-4

Echokardiografie  - moderní zobrazovací technika
Kapitola 2.2: in: Kardiologie 3.tisíciletí
Kolektiv autorů
Universita Palackého, Olomouc, 2011
ISBN 978-80-244-2937-3

Role echokardiografie a dalších zobrazovacích metod u pacientů s fibrilací síní
Kapitola 2, in: Fibrilace síní
M.Táborský a kolektiv
Mladá fronta, edice Postgraduální medicína, 2011
ISBN 978-80-204-2572-0

Echokardiografie levé síně. 
Marek D. Monografie. Galén 2012.
ISBN   978-80-7262-901-5

Echokardiografie u pacientů s fibrilací síní
Kapitola 3. In: Fibrilace síní: update 2013
M.Táborský a kolektiv
Axonite, 2013
ISBN: 978-80-904899-3-6

Zobrazovací metody v kardiologii
Kapitola in: Interní propedeutika
M. Táborský a kolektiv
Mladá Fronta 2014
ISBN      978-80-204-3207-0

Ostatní publikace:

Echokardiografický multimediální atlas
multimediální CD
Januška J., Kerekeš R. a spoluautoři (Toušek P., Marek D., Kovárník T.)
REKESh Comp., Praha, 2005, ISBN 80-969114-8-1

Obtíže diagnostiky arytmogenní dysplázie pravé komory
Marek D., Bučil J.
CARDIO3 2003 09:R01