Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

Pracoviště

Jaké služby domácí zdravotní péče zahrnuje?

1. Spektrum péče

Poskytujeme komplexní zdravotní ošetřovatelskou péči dle holistického pojetí v domácím prostředí. Spolupracujeme na plánování této péče se specialisty, či s ošetřujícími lékaři pacientů. 

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů a jiných činností:

 • odběry biologických materiálů
 • aplikace subkutánní a intramuskulárních injekcí
 • Edukace a zácvik pacientů a rodinných příslušníků na aplikaci inzulínu. Trvalá aplikace inzulínu u osob bez schopnosti sebeobsluhy nebo nefunkčního rodinného zázemí
 • převazy operačních ran, stavy po amputacích, chronických ran
 • péče o stomie, edukace
 • převazy bércových vředů
 • péče o permanentní močové katétry, výměna permanentních katétrů u žen
 • převazy dekubitů, edukace v prevenci proleženin, polohování
 • péče o onkologické nemocné
 • péče o žaludeční sondy
 • monitoring vitálních funkcí
 • péče o zavedený podkožní port, PICC katetr, Browiac, či jiné vstupy
 • aplikace parenterální výživy
 • aplikace peritoneální dialýzy
 • ošetřovatelská rehabilitační péče- nácvik mobility

2. Sociální péče a pomoc

Tj. řešení sociálních potřeb, handicapů a krizí zapříčiněných zdravotním stavem a pomoc osobám závislým na pomoci druhé osoby.

Rozsah je určován sociální diagnostikou pacienta v jeho prostředí naší terénní sociální pracovnicí.

Kontakt: Eva Vystavělová, Dis.

Tel.: 582 315 544, 725 663 408

Nabídka služeb

Poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva (sociální systém se zaměřením zejména na příspěvky na péči, dávky v hmotné nouzi, výplaty dávek důchodového pojištění v oblasti pozůstalostních důchodů apod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím-doporučení na navazující služby (pečovatelské služby, odlehčovací služby, mobilní hospicová péče, svépomocné skupiny, popř. poradenství při umístění do pečovatelských domů či domovů důchodců.

3. Zvláštní služby:

S cílem zlepšování kvality života dlouhodobě nemocných, špatně pohyblivých či imobilní pacientů a rekonvalescentů zapůjčíme za poplatek kompenzační pomůcky (chodítka, sedátka do vany, elektricky ovládané postele včetně postranic a hrazdy, jídelní stolky k lůžku, odsávačku, koncentrátor kyslíku, antidekubitní aktivní matrace, židle toaletní-vozík, vozík invalidní).

Z naší nemocniční lékárny a prodejny zdravotnických potřeb zajistíme pro naše klienty 2x týdně koupi a dovoz:

 • obvazového materiálu nad limit ordinovaného převazu,
 • pomůcek pro inkontinentní
 • léků pouze z ústavní lékárny a ústavních zdravotnických potřeb
zpět na úvodní stránku oddělení