Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Jaké služby domácí péče zahrnuje?

1. Odborná zdravotnická péče

Tj. léčebná, ošetřovatelská a ošetřovatelsko-rehabilitační péče dle indikace ošetřujícího lékaře.

Činnosti:

 • ošetřování nezhojených operačních ran, stomií, dekubitů, bércových vředů, stavů po amputacích.
 • Péče o inkontinentní, onkologické pacienty a diabetiky.
 • aplikace léků podkožně, do svalu, infuze.
 • Odběry biologického materiálu.
 • Péče o permanentní katétry, výměna permanentních katétrů u žen, péče o žaludeční sondy.
 • Edukace a zácvik pacientů a rodinných příslušníků na aplikaci inzulínu. Trvalá aplikace inzulínu u osob bez schopnosti sebeobsluhy nebo nefunkčního rodinného zázemí, monitorování vitálních funkcí, měření glykemie glukometrem.
 • Edukace v oblasti rehabilitačního ošetřování
 • Celkovou hygienickou péči provádíme jen v míře stanovené pojišťovnou - tj. u klientů, kteří mají současně indikovaný i převaz rány, případně dekubitů.
 • Aplikace výživy do portu a péče o něj 

2. Sociální péče a pomoc

Tj. řešení sociálních potřeb, handicapů a krizí zapříčiněných zdravotním stavem a pomoc osobám závislým na pomoci druhé osoby.

Rozsah je určován sociální diagnostikou pacienta a jeho prostředím.

Činnosti:

 • uspokojování potřeb a pomoc vyplývající ze sociální diagnózy (aktivní pomoc a péče poskytovaná osobám v nesnázích, které mají spojitost se stavem jeho těla, duše a prostředí).
 • Zajišťování léků, kompenzačních pomůcek, jednání s odbornými lékaři.
 • Neprovádíme služby pečovatelské, ale jsme ochotny dle potřeby pacienta tyto služby zajistit u příslušných organizací, kteří tuto péči poskytují.

3. Zvláštní služby:

S cílem zlepšování kvality života dlouhodbě nemocných, špatně pohyblivých či imobilní pacientů a rekonvalescentů zapůjčíme za poplatek pacientům kompenzační pomůcky (chodítka, sedátka do vany, pomůcky na podkládání při prevenci či léčbě dekubitů, nemocniční lůžka, zábrany pro neklidné pacienty, vzpřimovací hrazdičky, žebříky…)

Z naší nemocniční lékárny a prodejny zdravotnických potřeb zajistíme pro naše klienty 2x týdně koupi a dovoz:

 • obvazového materiálu nad limit ordinovaného převazu,
 • pomůcek pro inkontinentní
 • léků pouze z ústavní lékárny a ústavních zdravotnických potřeb
zpět na úvodní stránku oddělení