Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Historie oddělení

První interní oddělení zahájilo svou činnost v návaznosti na vybudování nového interního pavilonu v areálu nemocnice v r. 1973. Jeho založení a obrovský rozvoj je spojen se jménem významného přerovského lékaře, prvního primáře tohoto oddělení, profesora MUDr. Miroslava Kubise, CSc. Jeho zásluhou zahajuje již v listopadu 1973 provoz moderně koncipovaná jednotka intenzivní péče s koronárním zaměřením. Jeho jméno je spojeno s vybudováním kardiostimulačního pracoviště a budováním hemodialyzačního střediska.
I.interní oddělení brzy po svém založení přesahuje kvalitou a rozsahem své činnosti pracoviště okresního typu a stává se jedním z nejprogresivnějších a nejlepších interních pracovišť v rámci kraje i republiky. Přes nesporné organizační schopnosti prof. MUDr. Kubise by daného stavu nebylo možno dosáhnout bez týmu schopných, pracovitých a obětavých spolupracovníků. Je třeba vzpomenout aspoň některé z nich: MUDr. Švejdu, CSc., MUDr. Axmanna, CSc., MUDr. Peterka, MUDr.Chytila, CSc., MUDr. Svobodovu, MUDr. Bílskou, MUDr. Kobzu, MUDr. Kučeru a MUDr. Maříka. Zásadní a v péči o nemocné nezastupitelnou roli měl střední zdravotnický personál, vedený první vrchní sestrou Husákovou.

Na práci profesora MUDr. Kubise navazuje od r.1982 ve funkci primáře jeho dlouholetý nejbližší spolupracovník a zástupce MUDr. Josef Švejda, CSc. Na I. interním oddělení se pod jeho vedením upevňuje silný kardiologický tým (MUDr. Chytil, CSc., MUDr. Václavík, MUDr. Kopal), který nejen pokračuje v zavedené kardiologické tradici, ale obor dále prohlubuje a rozvíjí. Jméno primáře MUDr. Švejdy je dále spojeno s dobudováním moderního hemodialyzačního střediska, přesunutého od l. 9. 1991 do budovy LDN. Kromě běžné pracovní činnosti je věnována pozornost i odborné publikační činnosti.

V roce 1996 nastupuje do funkce primáře interního oddělení MUDr. Vladimír Chytil,CSc., který dlouhodobě pracoval jako zástupce MUDr. Švejdy. Jeho zásluhou si uchovává oddělení svůj vysoký kredit i v období výrazné restrikce interních lůžek v regionu Přerova a velmi obtížné ekonomické situace ve zdravotnictví.

Oddělení je od roku 1998 pod vedením prim.MUDr. Václava Kopala a vrchní sestry Mgr. Kateřiny Vlčkové. O nemocné pečuje 14 lékařů a cca 70 sester a sanitárních pracovníků.

zpět na úvodní stránku oddělení