Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

Pracoviště

Interní oddělení

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek Interní oddělení:

  • 65 standardních lůžek
  • 5 lůžka pro nižší intenzivní péči

Počet lůžek JIP:

  • 16 monitorovacích lůžek

O oddělení:

V rámci ambulantní části poskytujeme péči všeobecné interní ambulance, která poskytuje péči nepřetržitě. Kromě toho zde působí i další specializované odborné ambulance - kardiologická, kardiostimulační, diabetologická, gastroenterologická a angiologická.

Ročně hospitalizujeme cca 3 300 pacientů, ambulantněprovedeme cca 27 000 vyšetření.

Implantujeme celkově cca 120 kardiostimulátorů, včetně výměn.

Průměrná ošetřovací doba je 5,7 dne.

Oddělení je od 1.6. 2014 pod vedením doc.MUDr. Dana Marka,Ph.D. a vrchní sestry Bc. Karolíny Caletkové. O nemocné pečuje 18 lékařů a cca 70 sester a sanitárních pracovníků. Lékaři a sestry publikují 2 - 3x ročně na sjezdech a konferencíh.

Vyšetřovací metody:

Kardiologie – EKG, zátěžová bicyklová ergometrie, echokardiografie včetně jícnového vyšetření a zátěžové echokardiografie, Holterovo monitorování včetně 7 denní monitorace, ambulantní monitorování tlaku krve, test na nakloněné rovině, základní elektrofyziologie, kanylace centálních žil, spirometrie.

Gastroenterologie – endoskopie horní a dolní části trávicí trubice, sonografie břicha, biopsie jater.

Léčebné metody:

Elektrická kardioverze, implantace kardiostimulátorů (jedno a dvoudutinové), externí kardiostimulace, transthorakální kardiostimulace.

Stavění krvácení v GIT, polypektomie, PEG, zavedení enterální nebo NG sondy, sklerotizace nebo ligace jícnových varixů, extrakce cizích těles z horní části trávicí trubice.