Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Bonding

Každá matka a její dítě si již v těhotenství budují vzájemný vztah, který se plně rozvine bezprostředně po porodu. Za bonding můžeme označit proces, kdy se bezprostředně po porodu utváří vztah mezi maminkou a miminkem. Úzký kontakt matky a novorozence v raném poporodním období buduje základy emočních vazeb a pomáhá nastartovat tvorbu mateřského mléka. Plný bonding lze nejlépe realizovat při porodu donošeného miminka s dobrou poporodní adaptací. V případě jakýchkoliv odchylek od normy (nedonošenost, ztížená poporodní adaptace apod.) je zapotřebí kontakt novorozence s rodiči přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu miminka.

Je vhodné, aby rodiče, kteří budou mít zájem o bonding a budou mít jakékoliv pochybnosti či dotazy, kontaktovali s předstihem vedoucího lékaře novorozeneckého úseku, nebo staniční sestru novorozeneckého úseku či oddělení šestinedělí a domluvili si ideálně osobní schůzku.

Podmínky k realizaci plného bondingu:

  • porod probíhá fyziologicky, tj. přirozenou cestou nebo plánovaně císařským řezem při zachované čiré plodové vodě
  • novorozenec se po narození dobře adaptuje na zevní prostředí, nejeví známky vrozené vývojové vady
  • s maminkou a novorozencem je po porodu na porodním boxe další plnoletá osoba (mimo ošetřujícího personálu), která byla náležitě poučena personálem novorozeneckého úseku
  • při nutné přítomnosti dětského lékaře u porodu a to z jakéhokoliv důvodu, rozhodne o možnosti bondingu tento dětský lékař

Specifické situace:

  • při porodu vedeném císařským řezem má bonding smysl, pokud není rodička v celkové anestezii. Bonding po císařském řezu je na našem pracovišti částečný, tedy v délce několika minut. Plný bonding neumožňuje organizačně-personální situace. Nicméně je možný následně bonding otcem dítěte, který je již bez omezení 
  • akutní císařský řez a instrumentální vedení porodu (tj. porod za pomocí „přísavného zvonu“ – vakuumextrakce, nebo „kleštěmi“ - forceps) nepatří mezi fyziologické porody. O bondingu rozhodne přítomný pediatr
  • v případě narození nedonošeného novorozence nebo novorozence se ztíženou poporodní adaptací jsou možnosti bondingu bezprostředně po narození omezené, protože dítě vyžaduje  specializovanou péči. Se stabilizací stavu rizikového novorozence časem postupně navyšujeme míru kontaktu s matkou od vzájemného hlazení a laskání, přes krmení, přebalování až po „klokánkování“ (přikládání novorozenců na tělo rodičů – kůže na kůži) a kojení.
  • maminka po porodu zůstane bez přítomnosti další plnoleté osoby. V tomto případě bude umožněn bonding částečný se sestrou novorozeneckého úseku. Poté, pokud to stav dítěte dovolí, může být novorozenec ponechán na porodním boxe s matkou, ale bude uložen do postýlky s monitorem dechu

Jak bonding probíhá:

Při fyziologickém porodu porodník ošetří  a podváže  pupečník a položí dítě matce na břicho. Dětská sestra přikryje dítě sterilní jednorázovou rouškou,  dítě označí identifikačním štítkem. Nechá dítě matce na břiše, ev. upraví polohu dítěte u prsu, aby podpořila přisátí k prsu. Dle potřeby ještě dítě přikryje zavinovačkou, ev. přikrývkou matky. Informuje rodiče o možnosti uložení dítěte do postýlky s monitorem dechu. Pokud dětská sestra odchází z porodního boxu, informuje porodní asistentku. Společně pak na dítě dohlíží v pravidelných intervalech.

Dobře se adaptující novorozenec je tak po dobu prvních 2 hodin života ponechán na porodním sále v péči rodičky a jejího doprovodu. Rodiče jsou informováni o jeho zdravotním stavu, výhodách, ale i o rizicích bondingu, protože v danou chvíli nelze spolehlivě monitorovat základní životní funkce miminka za použití přístrojů.

Za 2 hodiny po porodu sestra dítě zváží, změří a popíše (nebo dříve, podle přání rodičů). Zeptá se rodičů, zda si přeji dítě okoupat a umožní jejich přítomnost u prvního koupání. Pokud rodiče nebudou chtít dítě okoupat, nebude jim v tom bránit. Každopádně bude ale dítěti aplikován K vitamín ve formě kapek a provedena kredeizace (ošetření očí k prevenci zánětu spojivek). Dítě po koupeli nechá nezbytně nutnou dobu, pokud to bude nutné, zahřát na vyhřívaném lůžku a následně dítě zavede na plný roaming (do péče matky). Pokud bude maminka schopna po těchto 2h již o dítě plně pečovat, může pokračovat v bondingu na pokoji a dítě tak zahřát svým tělesným teplem.

Jsme si vědomi skutečnosti, že dítě patří rodičům a naše péče, ačkoliv je po určitou dobu nezbytná, jednou pomine a děťátko se pak plně navrátí do Vaší láskyplné náruče.

zpět na úvodní stránku oddělení