Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Historie oddělení

Kvalifikovaná lékařská anesteziologická péče existuje v Nemocnici Přerov od roku 1958. Iniciativou primáře MUDr. Zdeňka Kalendy (později profesora anesteziologické kliniky v Holandsku – Utrechtu) vzniklo v r. 1968 5-ti lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení, které zabezpečovalo resuscitační péči v rámci regionu. Bylo jedním z prvních lůžkových oddělení v republice a na svoji dobu bylo průkopnické v oboru a poskytovalo též výcvik personálu okolních, později vzniklých lůžkových ARO. Po emigraci prim. Kalendy se stal v červenci 1969 primářem MUDr. Rudolf Plhal, anesteziolog nemocnice v Hranicích.

Byly zavedeny pohotovostní služby lékařů a postupně se oddělení rozšiřovalo personálně i přístrojově. Počátkem 80.let byly již všechny anestezie v nemocnici zabezpečovány pracovníky ARO. Počet anestezií postupně narůstal a v posledních letech se pohybuje kolem 4 500.

Kromě lůžkové resuscitační péče zabezpečuje ARO anestezie na odděleních: chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, očním, ORL, urologickém, ortopedickém ev. i některé výkony na dalších odděleních. Dále poskytuje konsiliární služby u kritických stavů a pomoc při neodkladné resuscitaci v nemocnici. Od r. 1979 v rámci ARO začala fungovat RZP na jednu směnu. Postupně se i tato služba rozšířila na plný provoz a v r.1987 se zcela osamostatnila pod vedením prim MUDr. Jaroslava Štimpla. V letech 1987 – 1990 byla péče rozšířena o ambulanci léčby bolesti, kterou praktikoval prim MUDr. Štimpl.

Dne 18. září 2000 byly otevřeny nově zrekonstruované prostory pro resuscitační oddělení. V těchto zmodernizovaných prostorách, vybavených klimatizací, je umístěno 5 resuscitačních lůžek, z toho 2 lůžka v samostatných boxech. Rozrostlo se i přístrojové vybavení - byl zakoupen nový špičkový plicní ventilátor, modulární monitory, umožňující invazivní měření hemodynamických parametrů a další.

V září 1998 ukončil funkci primáře MUDr. Rudolf Plhal a vedením oddělení byla pověřena MUDr. Jiřina Kafková. Pod vedením prim. MUDr. Kafkové se oddělení dále rozvíjelo. Zlepšilo se materiální vybavení na vlastním resuscitačním oddělení i na operačních sálech. Výrazně se tím zlepšila péče o pacienty, jejich sledování a zabezpečení během jednoduchých i náročných operačních výkonů. Zlepšila se péče o pacienty na resuscitačním oddělení. Ve srovnání s dobou před 10 lety se v této oblasti udělal obrovský posun.

Odborná činnost pracovníků oddělení ARO je na resuscitační stanici zaměřena na intenzivní a resuscitační péči. Diagnózy, pro které jsou pacienti přijímáni na toto oddělení, se příliš nemění a byly zmíněny dříve.

Na operačních sálech práce anesteziologů spočívá v podávání anestezií k operačním výkonům, k diagnostickým procedůrám. Důležitou součástí této práce je také monitorování a péče o pacienty v bezprostředním pooperačním období.

Nezbytnou náplní práce anesteziologů je konziliární činnost, práce v oboru akutní a chronické bolesti, vedení analgezie při porodech.

V říjnu 2002 ukončila funkci primářky oddělení MUDr. Kafková. Vedením oddělení byl s platností od 1.11.2002 pověřen MUDr. Zdeněk Plhal.

V roce 2010 zahájila svou činnost ambulance pro léčbu chronické bolesti. Významně se tím zlepšila dostupnost této péče v našem regionu. Vede ji MUDr. Plhal a MUDr. Dýmal. V lůžkové péči další zlepšení přineslo zakoupení nového moderního dialyzačního přístroje Multifiltrate. Nahrazuje funkci ledvin u kritických stavů, kde selhává jejich činnost.

Dalším významným mezníkem bylo vybudování a uvedení do provozu jednotky dlouhodobé a intenzívní péče. Je určeno pro pacienty, kterým dlouhodobě selhávají některé základní životní funkce, jako je dýchání, krevní oběh, vědomí nebo jejich kombinace. Je to nové moderní oddělení, personálně a technicky na velmi vysoké úrovni. Funguje od října 2011. Vedoucí lékařkou je MUDr. Janotová.

zpět na úvodní stránku oddělení