Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Typy anestezií, porodní analgezie

1. CELKOVÁ ANESTEZIE 

Celková anestezie odstraňuje bolest z chirurgického výkonu potlačením vnímání a zpracování bolestivých podnětů v mozku. Účelem tohoto zdravotního výkonu je potlačení vědomí a veškerých periferním vjemů (chlad, teplo, bolest, dotyk) pomocí farmak podaných do žíly či vdechovaných do plic.

Před operací dostanete léky, které užíváte chronicky, pokud ovšem neinterferují s tímto druhem anestézie a léky na zklidnění, tzv. premedikaci, která Vám pomůže zmírnit předoperační úzkost.

Po příjezdu do prostor operačního sálu anesteziologický lékař a anesteziologická sestra zajistí nebo zkontrolují již zavedenou žílu k podání infuzí a léků, připevní manžetu na měření krevního tlaku, EKG svody na snímání srdeční činnosti a saturační čidlo, které snímá stupeň okysličení krve. Po dostatečné preoxygenaci (podávání čistého kyslíku) Vám podají do žíly léky, kterými Vás uvedou do anestezie, uspí. Ve výjimečných případech a u menších dětí je „uspání“ provedeno vdechováním anesteziologických plynů přes obličejovou masku. Během anestezie jsou dýchací cesty zajištěny kanylou (tenkou plastovou trubičkou) či tzv. laryngeální maskou a pacient je napojen na dýchací přístroj. Po celou dobu budete pod pečlivou kontrolou moderních přístrojů a anesteziologa.

Po ukončení operace budete probuzeni ještě na operačním sále, až po vyjmutí kanyly či laryngální masky a poté budete dle typu výkonu a zdravotního stavu převezen k pooperačnímu sledování na dospávací pokoj, JIP či ARO.

Možná rizika:

 • Nevolnost až zvracení
 • Ospalost
 • Bolest v krku
 • Dočasná nemožnost se vymočit
 • Bolest hlavy, bolest svalů, třes
 • Uvolnění a odstranění zubu
 • Oběhová nestabilita s kolísáním krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, infarkt srdeční, cévní mozková příhoda, dechová nedostatečnost, ledvinná nedostatečnost, ve výjimečných případech až úmrtí
 • Alergické reakce až anafylaktický šok

Komplikace se odvíjejí od typu operace, typu anestezie a celkového zdravotního stavu pacienta. Budete-li si přát další informace, anesteziolog Vám během předoperačního vyšetření zodpoví všechny Vaše otázky.

2. SPINÁLNÍ ANESTEZIE

Spinální anestezie je druh centrální blokády nervů, která vede k vyřazení pocitu bolesti v místě prováděné operace. Spinální anestezie spočívá v zavedení místního anestetika na vnitř od vaku tvrdé pleny, tedy subarachnoidálně do mozkomíšního moku. Spinální anestezie je vhodná pro výkony na DKK a v podbřišku (např. totální endoprotéza – náhrada - kolenního kloubu, císařský řez, operace tříselné kýly).

Po příjezdu do prostor operačního sálu Vám anesteziologický lékař nebo anesteziologická sestra zajistí nebo zkontrolují již zavedenou žílu k podání tekutin a léků. Poté připevní manžetu na měření krevního tlaku, EKG svody na snímání srdeční činnosti a saturační čidlo, které snímá stupeň okysličení krve. Následuje zajištění polohy k provedení spinální anestezie. Nejčastější poloha je vleže s hlavou přitaženou k hrudníku s ohnutými dolními končetinami přitaženými k břichu,méně častá polohaje vsedě s hlavou přitaženou k hrudníku (polohatzv. „kočičí hřbet“).

Anesteziolog následně dezinfikuje kůži zad dezinfekčním prostředkem a okolí zakryje sterilními rouškami. Před vpichem speciální jehly může být aplikováno do podkoží v místě aplikace lokální anestetikum z důvodu zabránění bolestivosti vpichu spinální jehly. Po aplikaci léku do subarachnoidálního prostoru anesteziolog speciální jehlu odstraní a na místo vpichu přiloží sterilní krytí. Poté budete napolohován/a. Krátce po aplikaci anestetika budete pociťovat teplo a brnění v oblasti místa vpichu, postupně dojde ke ztrátě citlivosti (nejčastěji dolních končetin, podbřišku) a hybnosti. Celý výkon se provádí za sterilních podmínek.

Možná rizika:

 • oběhová nestabilita s poklesem krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu
 • dlouhodobější bolest hlavy, která může vyžadovat další léčbu a klid na lůžku
 • bolest v zádech v místě vpichu - bolest je přechodná a odeznívá bez léčby během několika dnů
 • alergická reakcena podané látky
 • dočasná nemožnost se vymočit
 • nevolnost, eventuálně zvracení
 • krevní výron v místě aplikace s možností utlačení nervových struktur s následnou slabostí končetin
 • infekce v místě aplikace, která se může v krajním případě rozšířit až v infekci centrálního nervového systému

3. EPIDURÁLNÍ ANESTEZIE

Epidurální anestézie je druh centrální blokády nervů, která vede k vyřazení pocitu bolesti v místě prováděné operace. Epidurální anestezie spočívá v zavedení místního anestetika do páteřního kanálu zevnitř od tvrdé pleny. Epidurální anestezii je možné provést v kterékoli oblasti páteře, a tím ovlivnit výslednou oblast znecitlivění, zpravidla však v oblasti hrudní a bederní (nejčastější indikace: totální endoprotéza – náhrada – kyčelního kloubu, operace prostaty či střev).

Po příjezdu do prostor operačního sálu Vám anesteziologický lékař nebo anesteziologická sestra zajistí nebo zkontrolují již zavedenou žílu k podání tekutin a léků. Poté připevní manžetu na měření krevního tlaku, EKG svody na snímání srdeční činnosti a saturační čidlo, které snímá stupeň okysličení krve. Následuje zajištění polohy k provedení epidurální anestezie. Nejčastější polohaje vleže s hlavou přitaženou k hrudníku s ohnutými dolními končetinami přitaženými k břichu,méně častá polohaje vsedě s hlavou přitaženou k hrudníku (polohatzv. „kočičí hřbet“).

Anesteziolog následně dezinfikuje kůži zad dezinfekčním prostředkem a okolí zakryje sterilními rouškami. Před vpichem speciální epidurální jehly je aplikováno do podkoží v místě aplikace lokální anestetikum z důvodu zabránění bolestivosti vpichu epidurální jehly. Po aplikaci léku v epidurálním prostoru anesteziolog jehlu odstraní a na místo vpichu přiloží sterilní krytí. Poté budete napolohován/a. Za 5 – 15 minut budete pociťovat teplo a brnění v oblasti místa vpichu, postupně dojde ke ztrátě citlivosti a dle množství podaného léku také hybnosti, které umožní provedení operačního výkonu nebo tlumení bolesti.

Doplňkem epidurální anestezie / analgezie může být zavedení tenkého katétru do epidurálního prostoru. Katétr slouží k prodloužení anestezie u dlouhotrvajících operací, nebo následné pooperační kontinuální analgezii. Analgetická směs se aplikuje jako bolus v určitých časových intervalech, nebo kontinuálně pomocí malého dávkovače. Katétr se muže ponechat na místě i několik dnů. Tato technika nebrání pohyblivosti nemocného po operaci a zaručuje snížení bolestivosti. Celý výkon se provádí za sterilních podmínek.

Možná rizika:

 • oběhová nestabilita s poklesem krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu
 • bolest hlavy v případě náhodné punkce subarachnoidálního prostoru
 • bolest v zádech v místě vpichu - bolest je přechodná a odeznívá bez léčby během několika dnů
 • alergická reakcena podané látky
 • dočasná nemožnost se vymočit
 • nevolnost, eventuálně zvracení
 • krevní výron v místě aplikace s možností utlačení nervových struktur s následnou slabostí končetin
 • infekce v místě aplikace, která se může v krajním případě rozšířit až v infekci centrálního nervového systému

4. PORODNÍ EPIDURÁLNÍ ANESTEZIE - BEZBOLESTNÝ POROD

Ke zmírnění porodních bolestí můžeme podat porodnickou analgezii formou pokračující epidurální analgezie. Jedná se o způsob ovlivnění nervového vedení vzruchů aplikací léků do epidurálního prostoru (úzký prostor nad obalem míchy - tvrdou plenou, kterým procházejí míšní kořeny vedoucí nervový vzruch do mozku).

Tento anesteziologický výkon provádí školený anesteziolog s anesteziologickou sestrou. K aplikaci léku používáme speciální jehlu, kterou zavádíme do oblasti bederní části páteře.

K úspěšnému zavedení je nutná poloha na boku se skrčenými dolními končetinami (tzv. „kočičí hřbet") nebo sed v mírném předklonu s opřenými horními končetinami o stehna. Lékař provede desinfekci okolí místa vpichu. Před zavedením jehly místo vpichu lokálně znecitliví. Po dosažení epidurálního prostoru zasune do prostoru průsvitem jehly jemnou hadičku (epidurální katetr), kterým posléze podáváme kontinuálně kombinaci léků určenou k pokračujícímu znecitlivění. Tato metoda zajistí přechodné snížení míry bolesti v průběhu porodu, ale současně neomezí jeho přirozený průběh. Díky tomu je rodička schopna lépe reagovat na pokyny porodní asistentky a porodníka. Porod probíhá klidně, takže kontakt s narozeným dítětem je intenzivnější. Epidurální analgezie neomezí pohyb na lůžku a v doprovodu druhé osoby je možný i pohyb mimo lůžko. Současně s ukončením porodu je ukončena i aplikace lokálního anestetika, katetr je odstraněn. Anestetikum působí ještě 2 - 3 hodiny, pak je bolest mírněna léky ve formě tablet nebo injekcí.

Epidurální analgezie je invazivní výkon a může být komplikován alergickou nebo toxickou reakcí na podávaná lokální anestetika, poklesem krevního tlaku, neurologickými potížemi (bolestivé podráždění míšního nervu v oblasti vpichu - prudká vteřinová bolest směřující do jedné dolní končetiny; bolest zad; mravenčení v oblasti konečníku a hráze, svědění těla; přechodná porucha hybnosti dolních končetin způsobená krevní sraženinou v místě vpichu; bolest hlavy - výjimečně pouze při nechtěné punkci tvrdé pleny), přechodnou poruchou vyprazdňování močového měchýře, porušením celistvosti katetru při jeho zavádění nebo vytažení.

  
5. PERIFERNÍ NERVOVÉ BLOKÁDY                                                                                                   

Periferní nervové blokády se provádějí injekcí lokálního anestetika do bezprostřední blízkosti nervů, nervových kmenů nebo pletení. Aby aplikace byla co nejpřesnější, používá se neurostimulátor, který má speciální jehlu a pomocí elektrických impulzů navede k přesnému místu aplikace. Neurostimulátor způsobí drážděním nervu motorickou odpověď (projevuje se jako záškuby končetiny) a tím ověří správnost místa pro aplikaci anestetika. Za 15 – 20 min po aplikaci pacient již nic necítí. Blokádou vznikne znecitlivění místně ohraničené, omezené na oblast nutnou pro operaci. Anestetikum lze aplikovat jednorázově k operačnímu výkonu nebo přidávat dávky anestetika přes zavedený katetr k pooperační léčbě bolesti či rehabilitaci. Neovlivňují celkový stav nemocného, zejména dýchání a oběh.

Nervové blokády se používají nejčastěji na končetinách. Typickými výkony vhodnými k blokádám periferních nervů je plastika vazu kolenního kloubu, totální endoprotéza – náhrada kolenního kloubu, operace nohy a přednoží – scarf, veil osteotomie, na horní končetině pak zejména operace ramene (artroskopie, náhrada ramenního kloubu), paže i předloktí. Všechny typy lze s výhodou kombinovat s celkovou anestezií a zajistit tak pacientovi větší komfort. 

zpět na úvodní stránku oddělení