Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

1. resuscitační péče

Zahrnuje péči o nemocné v kritickém stavu, s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběhu), u nichž je nutno tyto funkce podporovat nebo uměle nahrazovat. Je poskytována nemocným s různou etiologií onemocnění či poranění. Na oddělení je celkem 5 lůžek, jeden třílůžkový pokoj a dva samostatné boxy, poskytující komplexní resuscitační péči včetně CRRT (metoda očišťování krve při selhání funkce ledvin).

2. anesteziologická péče

Zahrnuje konziliární činnosti a předoperační přípravu nemocných k různým typům operačních výkonů všech operačních oborů. Jsou podávány všechny typy celkové i regionální anestezie  pro dospělé i děti od jednoho roku. Některé operační a diagnostické výkony lze provádět bezbolestně i v analgosedaci (slabší forma anestezie, kombinace látek tlumících bolest a sedativ), případně v lokální (místní) anestezii pod anesteziologickým dohledem, zejména při vyšetření a výkonech rizikových pacientů, kterým hrozí selhání životních funkcí. Anesteziologická pracoviště zahrnují kromě operačních sálů i ambulantní výkony či výkony endoskopické.

Po operačním výkonu je pacient směrován dle typu výkonu a zdravotního stavu na dospávací pokoj, kde pod dohledem zkušeného anesteziologického personálu probíhá „dospání “ po operačním výkonu za kontinuálního monitorování životních funkcí. Rizikoví pacienti a pacienti po velkých operačních výkonech putují na JIP – jednotka intenzivní péče - případně na ARO při selhání životních funkcí či časných pooperačních komplikacích s nutností umělé plicní ventilace a stabilizace oběhu. Co se týká léčby akutní pooperační bolesti, lze kromě aplikace analgetik (léků proti bolesti) do žíly, která je užívána nejčastěji, použít i některou z metod regionální anestezie např. epidurální. Již delší dobu je v přerovské nemocnici k léčbě bolesti k dispozici i PCA pumpa (pacientem kontrolovaná analgezie), kdy sám pacient stiskem tlačítka aktivuje dávkovač léků, většinou na bázi opioidu, a tak si sám dávkuje do žíly analgetikum dle intenzity bolesti. Maximální jakož i jednotlivé dávky léku jsou nastaveny anesteziologem, tedy naprosto bezpečné. 

zpět na úvodní stránku oddělení