Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

Pracoviště

Oddělení nukleární medicíny

O oddělení:

Z historie:

Provoz zahájilo oddělení nukleární medicíny v Nemocnici AGEL Přerov 1.11.1983 pod vedením prim. MUDr. Miloslava Sušily a vrchní sestry Marie Hrnčířové. Do roku 1996 byla součástí oddělení i radioimunologická laboratoř pod vedením PhMr. Jolany Široké. V prvních letech provozu oddělení se většina radiofarmak připravovala přímo na oddělení, vzhledem k nedostatku průmyslově vyráběných aktivních i neaktivních kitů. Dnes oddělení využívá pouze hotové firemní preparáty. Technickou stránku chodu oddělení zajišťoval ing. Josef Štolcar,  kterého roku 1992 vystřídal RNDr. ing. Jan Podloucký. Od roku 1999, po odchodu prim. MUDr. Sušily do důchodu oddělení pracuje pod vedením ved. lékařky MUDr. Jany Zapletalové. V lednu 2006 vystřídala vrchní sestru Hrnčířovou, po jejím odchodu do důchodu, úseková laborantka Olga Konečná.

Do ledna 1986, kdy byla na oddělení instalovaná gama kamera, byla všechna vyšetření prováděna pouze na pohybovém scintigrafu, který je dnes využíván pouze k vyšetření štítné žlázy. S využitím gama kamery se podstatně zkrátila doba vyšetření, vzrostl jejich počet a začala se provádět i dynamická vyšetření. V listopadu 2003 bylo přístrojové vybavení opět zmodernizováno a byla nainstalovaná moderní spektová kamera. To znamenalo rozšíření nabízeného sortimentu vyšetření a výrazné zkvalitnění péče o pacienty, kteří dosud museli dojíždět na specializované vyšetření na jiná oddělení nukleární medicíny. V prosinci 2011 prošla rekonstrukcí přípravna radiofarmak, čímž se opět zkvalitnila péče.V posledních letech provádíme cca 5.000 vyšetření ročně.