Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Průběh vyšetření

Obecné informace:

Co se děje v kontrolovaném pásmu?

Po výzvě  následujete laborantku nebo zdravotní sestřičku a vstupujete do kontrolovaného pásma. To je prostor, kam mohou jen poučené osoby, to je personál a pacienti. Je zde nebezpečí ozáření. Jste v aktivní části oddělení. Na základě objednání je zde pro Vás připraveno radiofarmakum-radioaktivní látka určená k aplikaci, je to u většiny vyšetřen jen malá injekce do žíly. Způsob aplikace záleží na druhu vyšetření. U některých /dynamických/ vyšetřeních je látka aplikovaná přímo na vyšetřovnách pod scintigrafickou kamerou  u jiných aplikujeme látku v aplikační místnosti. Při vyšetření plic radioaktivní aerosol vdechujete. Po aplikaci radioaktivní látky se  stáváte tzv."svítícími pacienty". Vaše tělo je nyní zdrojem záření. Nyní je nutné vyčkat, až se látka nashromáždí v orgánu, který chceme zobrazit a poklesne aktivita v okolí. Po této potřebné době podstupujete samotné vyšetření. Jste z čekárny odvedeni do místnosti s tzv.gamakamerou. Nyní se zobrazuje záření, které vychází z Vašeho těla. Ležíte nebo sedíte obklopeni jedním  nebo dvěma detektory. Po určité době se nashromáždí dostatek dat, ze kterých počítač vytvoří obrázky vyšetřovaného orgánu. Při dynamických vyšetřeních se zaznamenává pohyb radiofarmaka ve vyšetřovaném orgánu. Moderní spektovou gamakamerou je možné provádět " řezy" orgánem.

Jak se chovat po vyšetření?

Po vyšetření jste ihned propuštěni domů. Stále ještě "svítíte", ale jen málo, máte v těle malou část radioaktivní látky, kterou jste dostali, toto množství rychle klesá a po několika hodinách už své okolí prakticky neozařujete. Aplikovaná aktivita je nízká a v zájmu ochrany zdraví pacienta i osob v jeho okolí se používají radioaktivní látky s krátkým poločasem rozpadu. To znamená, že v těle pacientů září jen krátkou dobu a rychle se vyzáří. Přesto je vhodné, aby těhotná maminka hned po vyšetření nepobývala v těsné blízkosti vyšetřovaného. Ozáření osoby je daleko menší 1-2 kroky od pacienta, než ozáření osoby; která bude sedět nebo ležet těsně vedle pacienta. Je také lepší, když se pleny a znečištěný oděv neukládají v těsné blízkosti osob, hlavně dětí. V krátké době se však radioaktivní látky v nich obsažené mění na neaktivní.

Po vyšetření nejste v ničem omezeni, můžete řídit auto,vrátit se do zaměstnání. Je pouze vhodné udržovat větší vzdálenost od těhotných žen a malých dětí.

Vyšetření v těhotenství?

Ihned po příchodu k okénku v evidenci jsou ženy dotázány na možnost těhotenství. Obecně platí, že provedené radioisotopové vyšetření není v žádném případě důvodem k přerušení těhotenství. Ale s ohledem na potřebný klid a vyloučení zbytečných obav nastávající maminky je vhodné toto vyšetření nahradit jiným vyšetřením bez použití radioaktivních látek. Výjimku tvoří podezření na plicní embolii. Zde přínos vyšetření /stanovení správné diagnozy/ převažuje nad riziky.

Doprovod na vyšetření?

Někdy je nutno pacienta doprovázet a pomáhat mu i v průběhu vyšetření.Jde o pomoc při přidržování dětí nebo pacientů s poruchami pohybu nebo jiným postižením.Jako doprovod na vyšetření nejsou vhodné těhotné ženy a děti.Je nutné,aby doprovod maximálně spolupracoval s personálem a dbal jeho pokynů.Ozáření pomáhajících osob je velmi nízké,většinou nižší než ozáření,které každý z nás obdrží z přírodních zdrojů (to je  např.kosmické záření,přirozené záření zemské kůry, z radonu…..).

Radionuklidové/scintigrafické/ vyšetření - princip:

Jste objednáni na radionuklidové vyšetření, bojíte se? Tak se nebojte. Dostanete jen malou injekci.

Při vyšetření na nukleární medicíně se pacientovi do žíly vpravují preparáty  s obsahem radioaktivních látek, ty se vychytávají ve vyšetřovaném orgánu - jsou zdrojem záření. Toto záření proniká tkáněmi z těla vyšetřovaného pacienta a je snímáno speciálními přístroji, které vytvářejí  obraz vyšetřovaného orgánu.

K vyšetření se používají statické snímky ukazující rozložení radioaktivní látky, která se zkoncentrovala ve vyšetřovaném orgánu. Na moderní spektové gamakameře provádíme i přesnější "řezy" orgány. Cenné informace poskytují dynamická vyšetření, která ukazují funkci orgánů na sérii jednotlivých snímků. jež zobrazují postupný průchod vyšetřovací látky sledovaným orgánem.

Radionuklidové metody jsou  jedinečné v tom, že citlivě ukazují,jak jednotlivé části těla fungují. A protože poruchy funkce ve většině případů předcházejí změnám anatomickým, je možné je zjistit dříve.

Příprava na vyšetření:

Vyšetření  myokardu:

(pacient obdrží písemné pokyny u svého lékaře nebo na  ONM.)
Posledních 12 hod před vyšetřením nic nejezte, nepijte kávu, čaj, colu, tonic. Diabetici dle domluvy, ale obecně platí-diabetici na inzulínu jsou ojednáni k vyšetření již na půl sedmé, večeří a večerní inzulíny si aplikují zcela normálně, ráno absolvují vyšetření  a po něm aplikují inzulín ve zvyklé dávce a snídají/nutná svačina s sebou/. Diabetici užívající tabletky normálně večeří a pokud užívají i večer,vezmou si zvyklou dávku tablet, ráno nesnídají, neužívají léky na cukrovku, ale vezmou si je s sebou  i se svačinkou a užijí po vyšetření. U diabetiků pouze na dietě se neliší příprava, to znamená dodržují 12 hodin nalačno, je vhodné vzít si na vyšetření svačinku.
U některých pacientů je vhodné vysazení některých léků, tyto však určuje odesílající lékař. Pacient sám o své vůli žádné léky nevysazuje. Důležité je to zejména u pacientů po prodělaném infarktu myokardu a u pacientů, kteří mají při koronarografii prokázanou ischemickou chorobu srdce.
Zátěžová vyšetření provádíme vždy v úterý v dopoledních hodinách, klidové vyšetření doplňujeme za týden /je nutné, aby si na tento den pacient nic neplánoval/.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladné vyšetření a vyšetřovací látka se chystá pro každého pacienta je nutné,co nejdříve oznámit, že vyšetření nemůžete absolvovat, aby byl pozván náhradní pacient.

Dynamické vyšetření jater a žlučových cest (HIDA):

Pacient musí být nalačno, s sebou tabulku čokolády (diabetici DIA). Diabetici ráno nesnídají, doma neaplikují insulin ani tabletky, ale vezmou si je s sebou se svačinkou.

Ostatní vyšetření:

není nutno být nalačno. Nasnídejte se dle zvyklosti, také neopomenout pít tekutiny, můžete i kávu nebo čaj.

Při objednávání Vám rádi vysvětlíme jak bude zhruba vyšetření probíhat, jak dlouho se asi zdržíte odpovíme Vám na Vaše případné další dotazy.  

zpět na úvodní stránku oddělení