Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spektrum vyšetření

Lymfoscintigrafie

Zobrazení lymfatického řečiště a posouzení rychlosti odtoku lymfy ze sledované oblasti, především při diferenciální diagnostice otoků. Radioaktivní látka se aplikuje pomocí několika vpichů do podkoží.

Vyšetření kostí

Je jedním z nejčastěji prováděných vyšetření. I u dospělého člověka probíhá neustále přestavba skeletu, za normálních okolností je výstavba i odbourávání v rovnováze. U patologických stavů jeden z dějů převládá a na tom je toto vyšetření založené. Převážnou většinu vyšetření provádíme u pacientů onkologických k vyloučení rozšíření primárního nádoru do kostí. Další velkou skupinu tvoří pacienti z ortopedie,  zejména lidé s náhradami kloubů a dále pacienti chirurgičtí. Tato metoda pomáhá u nejasných případů stanovit stáří zlomeniny nebo prokázat zlomeninu při nejasném rentgenologickém nálezu. Cennou pomocí je toto vyšetření u dnes stále častějších bolestí zad.

Vyšetření plic

Je prováděno především u lidí s podezřením na plicní embolii/ucpání cévy v plicích krevní sraženinou/. Časný průkaz této diagnózy má zásadní vliv jak na léčbu, tak i na prognózu pacienta. Provádíme kombinované vyšetření, kdy je kromě  průtoku krve plicemi, vyšetřována pomocí radioaktivního aerosolu i fáze dechová.

Vyšetření ledvin

Tvoří další velkou skupinu prováděných vyšetření na ONM. Při statickém vyšetřením ledvin se zobrazuje fungující tkáň ledvin. Provádí se zejména při podezření na nefunkční nebo chybějící ledvinu, u tvarových anomálií, při abnormálním uložení ledvin,kontroly po zánětech . Lze zobrazit i tumor, cystu, absces, infarkt, poúrazové poškození, ale v těchto případech je vyšetření počítačovým tomografem přesnější.

Nejefektivnější je dynamické vyšetření ledvin, pomocí něhož lze získat jednak obraz funkční tkáně ledvin a dále informaci o následném vylučování podané látky z ledvin.Údaje jsou zpracovány v grafu i v číselné formě,cenná je informace o funkci jednotlivých ledvin vyjádřená v procentech. Pomocí tohoto vyšetření lze prokázat i ledvinový původ vysokého krevního tlaku.

Vyšetření štítné žlázy

Je dalším z prováděných vyšetření. Doplňuje ultrazvukové vyšetření, poskytuje cenné informace o funkci štítné žlázy. Největší význam má pro stanovení charakteru uzlů,které jsou hmatné ve štítnici,u  pacientů se zvýšeně fungující štítnou žlázou,u pacientů se zánětem štítné žlázy.

Vyšetření srdce

Je časově nejnáročnější vyšetření. Provádí se ve dvou dnech s odstupem týdne.První vyšetření se provádí po fysické zátěži na rotopedu /u pacientů, kteří nezvládnou z nejrůznějších důvodů jízdu na kole a u pacientů s levým blokem Tawarova raménka se provede zátěž pomocí léků podaných do žíly/. Principem 1.části vyšetření je zobrazení dostatečně prokrveného srdečního svalu,a to  po zátěži,kdy jsou nároky na zásobování krví největší.Místa se špatným prokrvením se nezobrazí.Tento nález se porovná se snímky provedenými při druhém vyšetření, kdy je pacient v klidu a nároky na prokrvení jsou nízké.Vyšetření se provádí u pacientů s podezřením na ischemickou chorobu srdeční, ale i u pacientů s již prokázanou srdeční chorobou u nichž je důležité zjistit rozsah neprokrvené srdeční svaloviny a její životaschopnost po chir.řešení, pomáhá v rozhodnutí o způsobu léčby.Dále je důležitá u pacientů po cévních operacích srdce.

Vyšetření mozku

Nejčastější indikací k vyšetření jsou poruchy cévního prokrvení mozku. Na snímcích se zobrazí pouze funkční, to je prokrvená mozková tkáň. Při opakovaných vyšetřeních je možné sledovat vývoj onemocnění a efekt léčby. Dále jsou vyšetřováni pacienti s demencemi a pacienti po mozkových úrazech.

Naznačení sentinelové uzliny u pacientů před operací nádoru v prsu nebo zhoubného melanomu

U nádoru prsu dostane pacientka jednu injekci radioaktivní látky do blízkosti nádoru. S časovým odstupem je pod kamerou zobrazena první uzlina, do které odtéká lymfa z oblasti nádoru.Tato je naznačena na kůži a  při operaci je nalezena speciální sondou a přednostně  se vyšetřuje na výskyt nádorových buněk.

U melanomu se radioaktivní látka podává několika vpichy do kůže v okolí nádoru  a pod kamerou se sleduje směr toku lymfy a pak se rovněž značí na kůži první takzvaná svodná /sentinelová / uzlina. Ta je opět při operaci nalezena sondou a vyjmuta a vyšetřovaná.

Příštitná tělíska

Poměrně zřídka prováděné vyšetření u pacientů se zvýšenou hladinou parathormonu v krvi a podezřením na adenom příštitných tělísek.

Dynamické vyšetření jater a žlučových cest

Tato vyšetření byla z velké části nahrazena invazivní metodou ERCP jejíž výhodou je možnost okamžitého řešení překážek v odtoku žluče. Má svůj význam u pacientů, kteří nejsou z nejrůznějších důvodů schopni ERCP.Vyšetření podává informaci o funkci jater, o průchodnosti žlučových cest,o činnosti žlučníku.

Radiocirkulografie

Toto vyšetření je prováděno u pacientů s podezřením na zkrat /patologickou komunikaci/ mezi srdečními oddíly. Sleduje se při něm průtok krve jednotlivými srdečními oddíly po podání radioaktivní látky.

zpět na úvodní stránku oddělení