Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

Vojtova metoda

Historie

Vojtova metoda je unikátní rehabilitační metoda, jejíž základy položil a rozpracoval český lékař prof. MUDr. Václav Vojta v 50. letech 20. století. V roce 1968 emigroval do Německa, kde dále pracoval a kde také byla založena dodnes působící Mezinárodní Vojtova společnost.V současné době se tato metoda dále rozvíjí a nachází široké uplatnění v léčebné rehabilitaci u řady onemocnění, zejména pak v dětské rehabilitaci, kde je při včasném zahájení léčby v kojeneckém věku velmi úspěšná a efektivní.

Metoda je založena na principu využití tzv. reflexní lokomoce, kde pomocí stimulace přesně definovaných spoušťových zón na těle pacienta, tedy pohybu těla řízeného vrozenými reflexy, bez závislosti na vůli pacienta. Vychází ze skutečnosti, že v lidském mozku jsou geneticky zakódovány určité pohybové vzorce. Ty se snažíme pomocí vybavení reflexů obnovit. U nejčastěji léčených dětských pacientů s hybnou poruchou se totiž jedná o poruchu na úrovni řízení pohybu mozkem, nikoliv o svalovou poruchu.

Výsledky

Nejlepší výsledky jsou dosahovány u malých kojenců, čím dříve je léčba zahájena, tím lépe. Důvodem je to, že u nejmenších kojenců nejsou dosud fixovány špatné pohybové vzorce a k úspěchu léčby přispívá i vysoká plasticita (tvárnost) centrálního nervového systému, který se dosud vyvíjí. U starších dětí, dospívajících a dospělých jsou již patologické pohybové vzory fixovány a plasticita mozku je malá, proto metoda nemůže vést k úplné normalizaci stavu, může však pomoci k posílení funkčních pohybových vzorců a vést i k výraznému zlepšení potíží a zvýšení kvality života

Diagnózy vhodné k terapii Vojtovou metodou
Obecně lze Vojtovou metodou léčit jakékoliv hybné postižení, doménou jsou děti, ale i dospělí pacienti s neurologickou, chirurgickou nebo ortopedickou diagnózou. Metodu nelze použít jen ve velmi málo případech jako je užívání vysokých dávek kortikoidů, těžké mentální poruchy, akutní onemocnění.

Indikace u dětí

 • léčba opožděného psychomotorického vývoje
 • DMO (dětská mozková obrna)
 • fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis)
 • obrna brachiálního plexu (pažní nervový pletenec)
 • rozštěp páteře
 • pes equinovarus – koňská noha
 • poúrazové stavy
 • ortopedické vady hrudníku
 • po CMP
 • nápravy skolióz
 • jiná neurologická onemocnění

Indikace u dospělých

 • CMP (cévní mozková příhoda)
 • periferní obrna
 • bolesti související s páteří
 • skolióza
 • periartritida – bolestivé rameno
 • jiná neurologická onemocnění
zpět na úvodní stránku oddělení