Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Bolesti zad aneb kdo je nezná?

Na bolesti zad má lidstvo možno říci docela „zaděláno“. Změnou chůze a stoje ze čtyř končetin na dvě ve vývoji lidského druhu přineslo lidstvu mnoho pozitivního , ale mělo také některé neblahé následky. Došlo totiž k přetvarování páteře do typického „S“ a také k dalším změnám například na pánvi. Tím byl tento postoj umožněn, ale současně dosáhlo zatížení páteře hodnot u jiných živočichů neznámé a zvláště přechod páteře do kosti křížové /lumbosakrální přechod/ je místo , kde se všechny nepříznivé vlivy koncentrují. Také změna tvaru pánve má své důsledky, které ale spíš spadají do gynekologie a porodnictví.

Také změna délky a charakteru života a stravy v posledních sto letech přinesla další nepříznivé faktory, které vedou k nemocem dříve málo rozšířeným jako je například osteoporosa se všemi neblahými důsledky na pateř.

Výsledkem všech možných známých i neznámých faktorů je, že bolesti zad jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti u většiny profesí a není snad dospělého člověka , který by alespoň částečně nějaké potíže neměl.

Jak už ale bývá zvykem , začnu v přehlídce nemocí a možností jejich léčby od vad vrozených nebo získaných v dětském věku. Nejznámější z nich je skoliosa , což je abnormální vykřivení páteře do strany. Ve své lehké formě vyžaduje sledování a pravidelnou rehabilitaci , také vyloučení nevhodného zatížení v dětském věku. Za mlada nebolí, ale výraznější poruchy normálního tvaru jsou příčinou asymetrického přetížení páteře v dospělosti a také následného rozvoje degenerativních změn příslušného úseku páteře a s tím spojených bolestí.

Dalším onemocněním mladých dospělých je výhřez ploténky, děje se většinou v přetížené části dolní bederní páteře a tato vyhřezlá ploténka pak může tlačit na jednotlivé z páteře vybíhající nervové kmeny a vyvolávat bolesti jednak v zádech , ale i v dolních končetinách. Většinou se při větším výhřezu u mladších léčívá operačně, odstraněním vyhřezlé části a následnou rehabilitací, což může mít vynikající výsledek ale ne u všech pacientů. Starší pacienti se léčívají spíš konzervativně , klidem a rehabilitací.

Zajímavým onemocněním je spondylolistesa, kdy zřejmě většinou na podkladě vrozené méněcennosti praskne část oblouku obratle a tento se začne posunovat z ideální pozice. Tato nestabilita samozřejmě vyvolává bolesti zad , které se zvýrazňují přetížením. Léčení je většinou neoperační, léky od bolesti , klid a speciální rehabilitace.

Staršímu věku přísluší také větší či menší degenerativní změny na kloubečcích , které spojují jednotlivé obratle podobně jako degenerativní změny v plotenkach. Tyto pak vyvolávají růst osteofytů , tedy jakýchsi výběžků z obratlových těl a těchto kloubečků.Ty pak mohou tlačit na míchu či kořeny a způsobovat víceméně trvalé bolesti zad. Další závažná nemoc většinou starších lidí je osteoporosa , čili řídnutí kostí . Jde o celotělové onemocnění s postižením veškerého skeletu. Na páteři u těžších stupňů osteoporosy může vzniknout až borcení jednotlivých obratlových těl , kdy těla obratlů bez většího násilí mění svůj tvar z původně obdélníkovitého na klínovitý , a tím se zvětšuje ohyb pateře a předklon takového člověka , nebo hrb na jeho zádech. Na jiných kostech také prudce stoupá riziko zlomenin a je potřebné dlouhodobé finančně náročné léčby na alespoň částečnou úpravu stavu.

Samozřejmě páteř bolí také spousta lidí bez deformačních a jiných patrných změn na mateři. K jejich léčbě používáme různé medikamenty, léky od bolesti a proti zánětu a také uvolňovací cviky a procedury a posilovací cviky na břicho a páteř. U nich je nejdůležitější změny stylu života a pracovní zátěže a systematické cvičení. Ne všichni však vydrží dostatečně dlouho,. Vůbec sedavý styl života je pravou zhoubou na páteř, Proto , pokud něco takového vykonáváte, vyplatí se několikrát denně stoupnout a cvičeníčko si udělat. Nic zvláštního , ale pomáhá. Vůbec změna stylu života a zatížení pateře spolu s jejím pravidelným cvičením je nejdůležitější složkou v léčbě pateře.

zpět na úvodní stránku oddělení