Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Úrazy pracovní, dopravní, sportovní a jiné

Je naprostou realitou , že úrazů pohybového aparátu přibývá a přibývat bude. Je také štěstím, že většina těchto úrazů je dnes léčitelná a docela úspěšně i vyléčitelná. Pracovních úrazů , které dřív bývaly občas i příčinou úmrtí ubývá , na druhou stranu z důvodů zřejmých přibývá úrazů dopravních, které jsou často svou tíží s nimi srovnatelné.

Další kategorií jsou úrazy sportovní. Tak jak přibývá volného času a snahy občanů sportovat, tak přímo úměrně přibývá také sportovních úrazů. Jejich charakter je dán typem sportu, pro kopanou jsou typické úrazy kolen a kotníků, pro lyže bérce a kolena, pro snowboard ramena, pro tenis lokty a pro vzpěrače svalová poranění. Samostatnou a většinou smutnou kategorií jsou úrazy z tzv. adrenalinových sportů, které mívají často tragické následky, jak již je dáno charakterem těchto činností.

Organizace péče o poraněné v okrese

Na okrese Přerov je péče o úrazově postižené organizována tak, že prvním sítem jsou ambulance praktických lékařů, dále pak ambulantních chirurgů a ortopedů,event. lékař rychlé záchranné pomoci. Dalším stupněm je nemocniční péče, v nemocnici Přerov většina úrazů prochází chirurgickou ambulancí a podle jejich charakteru jsou buď léčeny tam , nebo předány na vlastní oddělení , nebo na ortopedii. V nemocnici Hranice dominantním oddělením pro léčbu úrazů je tamní chirurgie. Polytraumata, tedy ty nejtěžší úrazy s postižením životních funkcí a více orgánů bývají již z místa úrazu předávána rychlou záchranou službou do traumacenter, nejbližší je Olomouc , další Ostrava a Brno.

Ortopedie a úrazy

Ortopedie je obor, který se stará o nemoci a úrazy pohybového aparátu.Úrazy jsou naším denním chlebem , zvláště úrazy kolen a dalších kloubů. A tak jako i v jiných oblastech ortopedie došlo k obrovskému rozvoji operačních metod, tak také v léčení úrazů nastaly zásadní změny v posledních 20 letech. Laicky lze dokumentovat převratnost změn například tak, že před 20 lety byl sádrový obvaz běžnou léčebnou pomůckou pro většinu úrazových pacientů na chirurgii i ortopedii, dnes jde o pomůcku vzácnou a používanou jen v řídce indikovaných případech.

Prvním zásadním krokem ke změně byly práce německé a švýcarské skupiny lékařů a traumatologických pracovišť sledujících přísně vědecky výsledky úrazů podle jejich tíže a použité léčebné metody. Tato skupina /AO/ také velmi podstatným způsobem pomohla vývoji a zavedení do běžné praxe nových druhů vnitřních fixačních materiálů a léčebných postupů, které zkracovaly dobu léčení a umožňovaly aktivní léčbu bez fixace kloubů. Na tuto snahu přímo navázaly velké světové firmy vyrábějící zdravotnický materiál a naštěstí také zdravotní oddělení firmy Poldi převzalo tuto technologii a začalo ji s použitím světových standardů vyrábět. Tím došlo k relativnímu dostatku těchto materiálů / ve srovnání se sousedními středoevropskými státy/ a již v 70 letech dostala česká traumatologie a ortopedie šanci držet krok se světem a tuto již nepustila. Dovedla možnosti této metodiky do dokonalosti a vyléčila tisíce pacientů na úrovni doby.

Dalším zásadním krokem, který přišel do běžné praxe v letech 90tých bylo zavedení tzv. zajištěného hřebování, kdy zlomená dlouhá kost /bérec , stehenní kost, paže/ je dutinou této kosti zavedeným hřebem vyztužena a pomocí šroubů na obou koncích tohoto hřebu zajištěna . Toto „prošroubování“ kosti a hřebu je natolik pevné, že se záhy povoluje plná zátěž, kterou zprvu nese tento materiál a až postupně poté hojící se kost. Další kapitolou je použití zevních fixatérů u otevřených zlomenin, kde byla historie podobná. Samostatnou kapitolou jsou úrazy kloubů, kde použití miniinvazivní techniky dovoluje ošetření většiny poranění kolen bez jejich „otevření“. Pomocí této techniky také operujeme poranění chrupavek a náhrady vazů, což bude více zmíněno v dalším článku. Závěrem bych rád konstatoval, že léčení úrazů a jejich následků v našem regionu začíná postupně být zcela na úrovni doby a v mnohém předstihuje jak v erudici lékařů , tak v technologických možnostech běžnou okresní úroveň.

Probíhá průběžné doškolování lékařů v moderní traumatologii, zachytili jsme moderní trendy v ošetřování úrazů, dnes již probíhá zdokonalování metodik a zavádění nových materiálů, umožňujících minimální imobilizaci a rychlý návrat do běžného života, či sportu.

zpět na úvodní stránku oddělení