Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Požadavky na předoperační přípravu pacientů - menší a střední výkony

Dítě zdravé s negativní anamnesou 0 - 18 let

Pediatrické klinické vyšetření včetně FW, KO, Quick, APTT, moč+sed. U positivní anamnesy, závažnějšího onemocnění event. zhodnocení specialistou a závěr k anestézii.

Dospělý zdravý s negativní anamnesou  do 40 - ti let

Vyšetření obvodního lékaře, praktika, obsahující anamnesu, klinické vyšetření a dále  FW, KO, jaterní testy, glykémie, Quick,  APTT, moč+sed, souhrn diagnos a zhodnocení rizika vzhledem k plánovanému          

  • nad 40 let stejně, doplní se EKG
  • nad 50 let doplní se EKG, RTG S+P, urea, kreatinin, ionty

Dospělý nemocný nebo s pozitivní anamnesou  (ICHS, DM, cévní onemocnění, ledviny, atd.)

Vyšetření provede internista nebo event. specialista dle typu choroby s následným interním vyšetřením a závěrem vzhledem k riziku plánovaného výkonu. Samozřejmostí je příslušné rozšíření anamnesy, klinického vyšetření a paraklinických testů dle nemoci /onemocnění srdce - echo, ergometrie, onem. plic - spirometrie,  hypertense - ionty, onem. cév - sono, event cévní a  angio  atd./

U všech kategorií pacientů je jednoznačným požadavkem normalizace srážlivosti krve, proto je třeba vysadit léky tuto ovlivňující /salicyláty, antirevmatika, směsná analgetika…/ nejméně týden před operací. U plánovaných operací platí také striktní požadavek neinfekčnosti a vyloučení fokusů v zájmu pacienta.

U rozsáhlých ortopedických výkonů

a u všech operací s použitím implantátů, platí zvláštní pravidla na předoperační přípravu. V době určení termínu absolvuje pacient předběžné vyšetření, které má za úkol zjistit jeho celkový stav a umožnit eventuální započetí stabilizace jeho chronických nemocí nebo léčení akutních stavů. Dále je nutné jednoznačně vyloučit akutní či chronický infekt nebo fokus. Pokud by se vyskytl, bezpečně sanovat a zopakovat  vyšetření k potvrzení tohoto. Čtrnáct dnů před operací absolvuje pacient interní předoperační vyšetření.

Předběžné vyšetření. (cca 2 měsíce před operací)

Řídí se věkem a anamnesou, v každém případě ale musí obsahovat zánětlivé faktory /FW, CRP/, KO a moč+sed. U pacientů plánovaných k autotransfuzi také EKG. Zároveň pacient absolvuje vyšetření na fokusy - zubní, krční, u žen gynekologie. V případě patologií prosíme ihned o dovyšetření a sanaci, pokud by byl předpoklad, že není možná do termínu operace TEP prosím ihned o oznámení tohoto na naši ambulanci. Stejně tak je nutná řešit event. uroinfekce.

Definitivní interní předoperační vyšetření (2 týdny před termínem)

Má za cíl definitivně do hloubky posoudit aktuální předoperační stav pacienta a zároveň vyloučit faktory kontraindikující ortopedický výkon. Rozsah tohoto vyšetření si určuje internista. Podkladem jsou i nálezy z vyšetření fokusů a z jiných odborných ambulancí. Obsahuje jistě FW, CRP, KO, Quick, APTT, urea, kreat, jaterní testy, glykémie, intogram a dále HbSAg, HCV, HIV a pokud pacient nemá, pak krevní skupinu a protilátky. Moč + sed. A kultivace musí být aktuálně negativní, pacient může absolvovat operaci jen spolehlivě bezinfekční.

Závěrem tohoto vyšetření je kvalifikované posouzení stavu pacienta a určení jeho aktuálního operačního rizika internistou. Tímto dokumentem přebírá také samozřejmě vyšetřující lékař spoluodpovědnost za případné komplikace stavu pacienta.

UPOZORNĚNÍ:

Rozsáhlou plánovanou ortopedickou operaci, zvláště s použitím implantátu, nemůže absolvovat žádný pacient se známkami infektu kdekoliv v těle, stejně jako pacient s abnormalitami krevní srážlivosti. Proto je nutné pacienty tímto směrem vyšetřovat a instruovat. Také je nezbytné léky obsahující salicyl, antipyretika, antiflogistika, směsná analgetika nejméně 14 dnů před operací vysadit.

Pacienty s neúplnou předoperační přípravou nebo s nekompletní dokumentací jsme bohužel nuceni odmítnout

zpět na úvodní stránku oddělení