Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Dětská ortopedie

Jde o samostatný malý ale významný podobor ortopedie, zabývající se vyhledáváním a léčbou dětských ortopedických vad. Důraz kladu na slovo vyhledáváním , protože většina dětských ortopedických vad nebolí a většinou nedělá v první, lehké fázi svým nositelům ani jiné zvláštní potíže. Vyhledávat je třeba tyto vady zvláště proto , že pokud se zachytnou ve své počínající , lehčí formě, jsou většinou dobře léčitelné.

V Čechách přetrvává tradice zavedená světově známými ortopedy, jako byli prof. Zahradníček a prof. Pavlík. Tito a mnozí další se zapříčinili o to , že máme do dnes plně hrazeno opakované vyšetření novorozenců ortopedem , dnes i s použitím ultrazvuku v rámci časného vyhledávání ortopedických vad a nemocí, což není v žádném, ani vyspělém státě na západ od našich hranic. Pomocí těchto prohlídek se hledají především vady kyčlí, jejich „vrozené vykloubení“ či lehčí stupně této vady. Vzhledem k tomu , že většinu těchto vad najde pediatr nebo ortoped již v porodnici, pak většina dětí je víceméně plně vyléčena do jednoho roku věku dnes většinou bez nutnosti zasahovat operačně. Používají se různé trakce , peřinky, řemínky, nebo také sádra. V případě těžkých vad přichází do úvahy operace, podle charakteru vady se děje v různém věku, některé se dělají těsně po narození, jiné mezi 1 až třetím rokem věku , jiné až s končícím růstem.

Stejně tak je tomu s různě závažným postižením vlastního chodidla. Cíl je jasný- než začne dítě chodit je třeba vše co jde napravit a chůzi mu umožnit. Léčení neoperační probíhá v rukou okresních ortopedů, operativa většinou ve specializovaných centrech.

Mezi vzácnější ortopedické vady patří různé vrozené chybění části končetin nebo naopak jejich nadbytek, jindy zase chybný vývoj původně normálně založené kostry nebo částí končetin. Tyto vady jsou většinou atypické a řeší se individuálně.

Další vadou , kterou vyhledávají a nacházejí ortopedi je skoliosa , tedy patologické zakřivení páteře. První podezření vzejde někdy od rodičů, jindy od pediatrů, definitivní stanovení diagnózy a jejího stupně provádí ortoped. Lehčí stupně skoliosy se sledují, chodí na pravidelné prohlídky a vytrvale denně provádějí speciální cviky na páteř, těžší stupně těchto vad se léčí korzetem , kdy se dítě pomocí tahu vyrovná a přiložením sádrového nebo plastového korzetu většinou od okraje pánve až po hlavu ve vyrovnané pozici několik měsíců udržuje, poté následuje proces postupného sundávání korzetu spojený se systematickým cvičením svalstva břicha a zad, které postupně funkci korzetu převezme. Nejtěžší vady se léčí operačně, původní pokusy o napřímení páteře vzepřením o vyjmutou lýtkovou kost byly již dávno nahrazeny napřímením páteře a její fixací v této poloze pomocí kolem páteře uložených kovových tyčí. Samozřejmě že tyto operace dělají jen na několika málo pracovištích v republice.

Naštěstí mezi vzácné patří různé celkové vady, které postihují také pohybový aparát dítěte. Stejně tak dříve časté obrny a další neurologická onemocnění s dopadem na funkci pohybového aparátu patří díky dobrému standardu našeho zdravotnictví mezi vady vzácnější. Podobně nádory kostí patří také do dětského věku, ale jsou vzácné.

Naopak velmi častou vadou je plochá noha, která ve své lehčí formě nevyžaduje u dětí zvláštní léčbu, pro těžší formy jsou vyhrazeny možnosti speciálního vložkování a někdy také operačního řešení.

Samozřejmě že také úrazy patří do rukou chirurga nebo ortopeda, následky úrazů jsou více ortopedickým problémem . Naštěstí mají děti velmi dobré hojivé schopnosti a většina i velmi těžkých úrazů v dětském věku dopadá velmi dobře, bez trvalých následků.

zpět na úvodní stránku oddělení