Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 581 271 111
+420 725 797 148

Pracoviště

Léčba kloubů pomocí obohacené plazmy

Artróza kloubu je degenerativní proces, na němž se podílí celé řada faktorů. Zjednodušeně lze říci, že jde o mechanické opotřebení kloubního povrchu. Výraznou měrou se ovšem podílí i složka zánětlivá a biochemická. Klíčovou úlohu v rozvoji artrózy má kloubní chrupavka, která je za ideálních okolností zcela hladká, pružná a s povrchovým filmem viskózní kloubní tekutiny. Neobsahuje žádné cévy, je vyživována pouze kloubní tekutinou, v dospělosti má zcela minimální potenciál k růstu a tedy k hojení defektů vzniklých buď přetěžováním či úrazy. Pouze v období růstu skeletu je schopna kvalitně a bez následků zhojit defekty vzniklé poškozením. A právě tohoto efektu využívá nitrokloubní aplikace plazmy pacienta s vysokým obsahem krevních destiček. Krevní destičky totiž obsahují růstový faktor a jejich aplikace do kloubu s poškozenou chrupavkou biochemicky navozuje na určitou dobu stav rostoucího organismu.

Jak se plasma se zvýšeným obsahem destiček získává?

Centrifugací krve pacienta ve speciální stříkačce oddělujeme složky krve, poté nasajeme plazmu bohatou na trombocyty do aplikační střikačky s následnou okamžitou aplikací do postiženého kloubu, nejčastěji kolene či kyčle.

Jak vlastně probíhá léčba?

Podle typu onemocnění se do kloubu většinou opakovaně aplikuje trombocyty obohacená krevní plazma (autologous conditioned plasma ACP), což výrazně napomáhá k přirozenému zacelení defektů kloubního povrchu a tak působí proti rozvoji artrózy. Spolu s dalšími metodami tak oddaluje stav těžkého a bolestivého opotřebení kloubu s nutností implantace kloubní náhrady.
Aby léčba probíhala tímto ideálním způsobem, musí být splněno několik podmínek. Je také v některých případech vhodné před biologickou léčbou provést artroskopii, pod kontrolou kamery verifikovat tíži poškození kloubních povrchů a odstranit mechanické problémy uvnitř kloubu, upravit poranění menisků či zahladit kloubní výrůstky bránící volnému pohybu kloubu.

Je tato léčba pro každého?

Tíže poškození chrupavky je pro efektivitu léčby zcela zásadní. Lehké povrchové defekty umíme tímto postupem zahojit a doléčení aplikací plazmy s trombocyty je pak vysoce efektivní, neboť kloub je pak bez postižení jeho struktur a tedy plně funkční a nebolestivý. U hlubokých defektů chrupavek dokáže tato léčba jen zčásti zacelit kloubní povrch a efektivita pak klesá. Pokud již je artróza ve své poslední fázi, kdy v zátěžových zónách kloubu chrupavka chybí zcela, nemá již aplikace plazmy žádný efekt a nová chrupavka zde již nenaroste. Kloubní náhrada je v tomto případě jediná možnost zajištění funkčního, stabilního a nebolestivého kloubu. Čím těžší je poškození chrupavek, tím méně efektivní je nitrokloubní aplikace plazmy obohacené na trombocyty.

Tato léčba se hodí jen na artrózou postižené klouby?

Efekt růstových faktorů lze samozřejmě využít i při poranění chrupavek nebo vazů úrazem. Nejčastěji aplikujeme plazmu s krevními destičkami do kolene a před touto aplikací vyžadujeme RTG snímek kloubu a někdy, zvláště u úrazů je vhodná i artroskopie. V případě kyčelního kloubu je RTG snímek na určení tíže opotřebení také nutností. Kůra biologické léčby postižených chrupavek obsahuje pět aplikací plazmy do kloubu po týdnu a dále jednu aplikaci s odstupem třech měsíců. U poranění vazů a svalů je aplikační schéma jiné.

Jak se to prakticky dělá? Je to bezpečné?

Plazmu s vysokým obsahem trombocytů získáváme standardním odběrem krve pacienta do speciální dvoudutinové stříkačky ACP Arthrex, po odstředění na speciálně kalibrované centrifuze separujeme plazmu a ihned ji aplikujeme do léčeného kloubu, kloubních struktur nebo svalu. Tento postup odpovídá všem přísným normám o manipulaci s krevními preparáty a je pro pacienta maximálně bezpečný. Patří do rukou erudovaných ortopedů, kteří umí nejen důkladně zvážit všechny okolnosti léčby, ovládají všechny uvedené postupy a také dokáží bezpečně a přesně aplikovat plazmu s vysokým obsahem trombocytů do léčeného prostoru. Proto léčbu zahajujeme komplexním vyšetřením pacienta na naší ambulanci, zhodnocením jeho stavu a navržením optimálního postupu léčby pro daný stupeň onemocnění.

Jak a kde se mohu objednat?

Vhodnost této léčby ve Vašem konkrétním případě rádi posoudíme na ortopedické ambulanci Nemocnice Přerov. Objednat se můžete na 581 271 688.

zpět na úvodní stránku oddělení